Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe40
 • artystyczne19
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne w Lublinie 2022

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Stypendia artystyczne w Lublinie 2022

Wydział Kultury przypomina, że do 31 października 2022 r. (poniedziałek) można składać wnioski stypendialne na realizację w 2023 r.:

 • projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury (zakładka PROJEKTY)
 • młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury (zakładka MŁODZIEŻOWE)

STYPENDIA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW

Wydział Kultury informuje, że od 2022 r. stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są na podstawie Uchwały nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem oraz składanie wniosków wyłącznie na nowym formularzu (załącznik nr 1 do regulaminu). Wnioski o stypendium na realizację projektów, o czasie trwania od 2 do 12 miesięcy, realizowanych pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r. roku należy składać do 31 października 2022 r.

Ww. stypendium może być przyznać osobie pełnoletniej, która zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować projekt z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy. Jedna osoba może realizować jeden projekt raz na dwa lata. Stypendium na realizację projektu wynosi brutto od 2.000 zł do 10.000 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro)
lub w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu”:
ul. Wieniawska 14;
ul. Filaretów 44 ;
ul. Szaserów 13-15;
ul. Franciszka Kleeberga 12a;
ul. Wolska;
lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin)
lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączenia do niego wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendiów, opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna; instrukcje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl/dt/help), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP
Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych regulaminem. Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być kompletnie wypełnione i podpisane.

Do dnia 28 października 2022 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są telefonicznie (81 466 3714) lub mailowo (mecenat.kultura@lublin.eu).

Informujemy również, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.).

STYPENDIA NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH

Wydział Kultury informuje, że od 2022 r. na podstawie Uchwały nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości prowadzony jest nabór wniosków o stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendiów oraz składanie wniosków na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu.

Wnioski o stypendium na realizację projektów młodzieżowych, o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy, realizowanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r. należy składać do 31 października 2022 r.
Ww. stypendium może być przyznane osobie fizycznej w wieku od 13. do 30. roku życia, która, zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować projekt z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.
Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowania, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekun prawny.
Stypendium na realizację projektu wynosi brutto od 300 zł do 3.000 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro)
lub w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu młodzieżowego”:
ul. Wieniawska 14;
ul. Filaretów 44 ;
ul. Szaserów 13-15;
ul. Franciszka Kleeberga 12a;
ul. Wolska;
lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin)
lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączenia do niego wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu przyznawania stypendiów, opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna; instrukcje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl/dt/help), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP
Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych regulaminem. Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że dokumenty muszą być kompletnie wypełnione i podpisane.

Do dnia 28 października 2022 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są telefonicznie (81 466 3714) lub mailowo (mecenat.kultura@lublin.eu).

Informujemy również, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.).

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Stypendia artystyczne dodawane są systematycznie na portal Moje Stypendium! 

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
tel. 81 466 3714
mecenat.kultura@lublin.eu
lublin.eu