Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci48
 • absolwenci14
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne18
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne5
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie3
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie4
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd40
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Lublinie 2021

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 02.11.2021

Stypendia artystyczne w Lublinie 2021

Wydział Kultury Miasta Lublin przypomina, że do 2 listopada 2021 r. (wtorek) można składać wnioski o stypendia na realizację w 2022 r. projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin;
  lub
 • w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu”:
  ul. Wieniawska 14;
  ul. Filaretów 44 ;
  ul. Szaserów 13-15;
  ul. Franciszka Kleeberga 12a;
  ul. Wolska 11;
  lub
 • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin
  lub
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  Nie ma możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury wynosi od 2.000 zł do 10.000 zł brutto. Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2022 r. Czas trwania projektu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 • co najmniej jedną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu (załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury). Akceptowane są wyłącznie rekomendacje z oryginalnym podpisem rekomendującego, które dotyczą projektu przedstawionego we wniosku.
  podpisany życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
 • dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Zaleca się przygotowanie dokumentacji twórczości na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) – pliki powinny być opisane lub w wersji papierowej: dwustronny wydruk, nieprzekraczający formatu A4. Zaleca się podpisanie nośnika elektronicznego oraz dokumentacji w formie papierowej: imieniem, nazwiskiem, tytułem projektu stypendialnego. Wszystkie złożone dokumenty stanowią dokumentację archiwalną kategorii A i nie podlegają zwrotowi.

Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku podpisanej klauzuli RODO.

Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane, a formularze (wniosku i rekomendacji) kompletnie wypełnione. Prosimy zwrócić uwagę na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod wnioskiem i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane przez osobę tłumaczącą.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%). W kosztorysie można uwzględnić pracę własną oraz podatek.

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.).

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, dostępnym na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.

UWAGA! KONSULTACJE
Do dnia 29 października 2021 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są telefonicznie (81 466 3714), mailowo (mecenat.kultura@lublin.eu) lub osobiście w Wydziale Kultury, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Z uwagi na dynamiczną sytuację epidemiczną w kraju zachęcamy, by złożyć wniosek jak najwcześniej.

Termin kolejnego naboru:
do 31 marca 2022 r. w przypadku stypendiów na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca 2022 r. a 31 grudnia 2022 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja: lublin.eu

Stypendia artystyczne dodawane są systematycznie na portal Moje Stypendium! 

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
tel. 81 466 37 14, 81 466 37 14
mecenat.kultura@lublin.eu
lublin.eu