Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe25
 • artystyczne33
 • socjalne9
 • naukowe71
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne w Grudziądzu

organizator:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.05.2017

Stypendia artystyczne w Grudziądzu

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki na II półrocze 2017 r. upływa 31 maja.

Wsparcie może być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie gminy-miasto Grudziądz i promującym poprzez swoją działalność artystyczną Grudziądz. Jest ono przeznaczone na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną.

Do 31 maja można składać wnioski dotyczące drugiego półrocza 2017 r., natomiast do 30 listopada 2017 r. dotyczące kolejnego roku (na cały rok 2018 oraz I półrocze 2018 r.).

Wniosek o stypendium powinien zawierać:

– dane osobowe wnioskodawcy,

– udokumentowane dane o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym oraz innych osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki,

– program stypendium,

– co najmniej jedną rekomendację opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, szkoły lub innej instytucji mogącej ocenić merytorycznie projekt stypendysty,

– wysokość wnioskowanej kwoty stypendium.

W budżecie na rok 2017 kwota przeznaczona na stypendia w dziedzinie kultury i sztuki wynosi 20 tys. zł., z czego na I półrocze rozdysponowano 13,2 tys. zł.

Wnioski należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Wybickiego 38/40.

Szczegółowe warunki, tryb przyznawania i pozbawiania zostały określone w Uchwale Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki. Wniosek o stypendium dostępny jest również na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Edukacja, Kultura, Sport i Turystyka”.

Informacje pochodzą ze strony grudziadz.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Grudziądzu