Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci20
 • absolwenci12
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe12
 • artystyczne15
 • socjalne6
 • naukowe24
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Gminie Ozimek

organizator:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
opolskie
termin składania wniosków: 30.03.2017

Stypendia artystyczne w Gminie Ozimek

Do 30 marca 2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Ozimka za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Gminy Ozimek.

Kandydat do nagrody powinien spełniać następujące kryteria:

 • Reprezentować gminę Ozimek
 • Realizować działania na najwyższym poziomie artystycznym z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury na rzecz rozwoju gminy Ozimek
 • Posiadać udokumentowane osiągnięcia w reprezentowanej przez siebie dziedzinie kultury (np. dyplomy, wyróżnienia zdobyte w konkursach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym)
 • Czynnie uczestniczyć w licznych wydarzeniach artystycznych na terenie gminy i poza jej zasięgiem

Nagrody przyznaje Burmistrz Ozimka z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • Właściwej komisji Rady Miejskiej
 • Instytucji kultury
 • Związków, stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych działających na terenie gminy Ozimek
 • Innych jednostek organizacyjnych, których statutowy zakres merytoryczny obejmuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki

O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46 – 040 Ozimek
Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Termin składania wniosków: 30 marzec 2017 r.

Informacje pochodzą ze strony ozimek.pl

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. Jana Dzierżona 4 B
46 – 040 Ozimek


ozimek.pl

Dokumenty

do pobrania