Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Ełku

organizator:

Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Urząd Miasta Ełk

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.07.2013

Stypendia artystyczne w Ełku

Do 15 lipca w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego. W budżecie miasta Ełku na rok 2013 zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na stypendia artystyczne.
Stypendium ma być przyznawane osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Miasta Ełku. Stypendium rozumiane jest jako wyraz uznania dla osiągnięć kandydata, ale także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.
Stypendium przyznawane jest w jednej z dziedzin:
1). sztuki plastyczne;
2). teatr i sztuka estradowa;
3). muzyka i taniec;
4). śpiew;
5). literatura;
6). film;
7). fotografia;
8). organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.
Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
1). jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku;
2). podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny;
3). brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki;
4). zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej;
5). cechuje się nienaganną postawą.
Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pok. nr 374) oraz na stronie:
Informacje pochodzą ze strony www.elk.pl

Kontakt

Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Urząd Miasta Ełk
www.elk.pl