Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie71
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe87
 • inne8
 • sportowe31
 • socjalne19
 • artystyczne41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie10
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne w Ełku

organizator:

Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Urząd Miasta Ełk

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.07.2013

Stypendia artystyczne w Ełku

Do 15 lipca w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego. W budżecie miasta Ełku na rok 2013 zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na stypendia artystyczne.
Stypendium ma być przyznawane osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Miasta Ełku. Stypendium rozumiane jest jako wyraz uznania dla osiągnięć kandydata, ale także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.
Stypendium przyznawane jest w jednej z dziedzin:
1). sztuki plastyczne;
2). teatr i sztuka estradowa;
3). muzyka i taniec;
4). śpiew;
5). literatura;
6). film;
7). fotografia;
8). organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.
Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
1). jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku;
2). podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny;
3). brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki;
4). zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej;
5). cechuje się nienaganną postawą.
Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pok. nr 374) oraz na stronie:
Informacje pochodzą ze strony www.elk.pl

Kontakt

Wydział Promocji, Sportu i Kultury, Urząd Miasta Ełk
www.elk.pl