Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne22
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne Urzędu Miasta Inowrocławia

organizator:

Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Stypendia artystyczne Urzędu Miasta Inowrocławia

Do 28 lutego 2014 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów osobom, zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków w Inowrocławiu.

Stypendia artystyczne są przyznawane m.in. na nagranie i wydanie płyt muzycznych, wydanie tomiku wierszy, publikacji, zorganizowanie wystawy lub innego przedsięwzięcia artystycznego. Do tej pory skorzystało z nich 20 osób.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta Inowrocławia (Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.

Wniosek o stypendium można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta lub ze strony internetowej ratusza.

Wniosek o stypendium winien zawierać:

 • dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów),
 • informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim wraz z dokumentacją,
 • program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia,
 • w przypadku studentów – opinię opiekuna artystycznego,
 • jeśli kandydat pobiera inne stypendium – informacje o tym stypendium, w szczególności celu, na który zostało przyznane i o okresie jego pobierania,
 • szacunkowy kosztorys zadania i wnioskowana kwotę stypendium.

Informacja pochodzi ze strony: www.inowroclaw.pl

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław


www.inowroclaw.pl