Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci36
 • absolwenci26
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe13
 • naukowe19
 • socjalne4
 • artystyczne23
 • muzyczne15
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd32
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne Urzędu Miasta Inowrocławia

organizator:

Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 82
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 28.02.2014

Stypendia artystyczne Urzędu Miasta Inowrocławia

Do 28 lutego 2014 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów osobom, zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną zabytków w Inowrocławiu.

Stypendia artystyczne są przyznawane m.in. na nagranie i wydanie płyt muzycznych, wydanie tomiku wierszy, publikacji, zorganizowanie wystawy lub innego przedsięwzięcia artystycznego. Do tej pory skorzystało z nich 20 osób.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta Inowrocławia (Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław.

Wniosek o stypendium można pobrać w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli Urzędu Miasta lub ze strony internetowej ratusza.

Wniosek o stypendium winien zawierać:

 • dane osobowe (imię lub imiona, nazwisko, adres) kandydata (kandydatów),
 • informacje o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym, popularyzatorskim, konserwatorskim wraz z dokumentacją,
 • program stypendium obejmujący cel, na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin zakończenia,
 • w przypadku studentów – opinię opiekuna artystycznego,
 • jeśli kandydat pobiera inne stypendium – informacje o tym stypendium, w szczególności celu, na który zostało przyznane i o okresie jego pobierania,
 • szacunkowy kosztorys zadania i wnioskowana kwotę stypendium.

Informacja pochodzi ze strony: www.inowroclaw.pl

Kontakt

Urząd Miasta Inowrocławia, Wydział Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław


www.inowroclaw.pl