Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie60
 • studenci75
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne33
 • sportowe26
 • socjalne13
 • naukowe93
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd72
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne – Siedlce

organizator:

Urząd Miasta Siedlce

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 28.02.2017

Stypendia artystyczne – Siedlce

Ruszył nabór wniosków o stypendia artystyczne na II półrocze 2017 roku. Artyści, animatorzy kultury i uczniowie mogą składać je do 28 lutego. Stypendia fundowane są przez Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku, osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na II półrocze 2017 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskującego,
 • informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,
 • program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,
 • informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac, preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

O przyznanie stypendiów na II półrocze 2017 roku mogą się również ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkali na terenie miasta Siedlce (Uchwała Nr XIII/186/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2003 roku ze zm.).

Kandydatury uczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:

 • nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy,
 • samorządu uczniowskiego,
 • rady pedagogicznej,
 • rady rodziców,
 • organizacji działających na terenie szkoły,
 • instytucji kultury i sztuki,
 • rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
 • innych instytucji i organizacji.

Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:

 • dane osobowe ucznia,
 • nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,
 • uzasadnienie wniosku,
 • program stypendium- plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:

 • udokumentowanej oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych bardzo dobrej lub wzorowej,
 • udokumentowanej średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),
 • udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Informacje pochodzą ze strony: www.bip.siedlce.pl

Kontakt

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
tel. 25 794 3709
boi@um.siedlce.pl
www.siedlce.pl