Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
 • naukowe51
 • sportowe17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia 2023

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 02.10.2023

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia 2023

Trwa X nabór na stypendia artystyczne oraz nowa nagroda prezydenta Wrocławia za upowszechnianie kultury.
To już dziesiąty nabór na stypendia artystyczne na sześć i dwanaście miesięcy 2024 roku. Do tej pory Wrocław przyznał stypendia dla blisko 200 twórców na łączną kwotę blisko 4 milionów złotych.

W najnowszej edycji stypendiów wnioskować o wyróżnienia mogą sami twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem w kategoriach: film, literatura, muzyka, taniec, teatr i sztuki wizualne. Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Stypendium wynosi 2500 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej. W dziewięciu dotychczasowych edycjach przyznano 183 stypendia artystyczne (77 całorocznych oraz 106 półrocznych) na kwotę 3 825 000 zł.

Co ważne, w najnowszej edycji konkursu stypendialnego UMW zrezygnował z oddzielnej kategorii „upowszechnianie kultury”. W to miejsce zostanie stworzona specjalna Nagroda Prezydenta Wrocławia.

Oceny merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Miasto Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: http://bip.um.wroc.pl/attachments/download/71121
Podpisane własnoręcznie lub za pomocą profilu zaufanego wnioski o stypendia należy składać w terminie do 2 października 2023 r.

Dokumenty można:

 • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
 • przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia – Wydział Kultury”,
 • przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku.

Informacje pochodzą ze strony: www.wroclaw.pl

Więcej podobnych stypendiów znajduje się na naszej stronie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia Wydział Kultury
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71 777 77 77
kum@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl