Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe32
 • inne8
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Stargardu

organizator:

Miasto Stargard, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Stargardu

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/509/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów artystycznych Miasta Stargard Szczeciński w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki Prezydent Miasta Stargard Szczeciński może przyznawać stypendium z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek:
1). instytucji i placówek kultury działających na terenie miasta Stargard Szczeciński;
2). związków lub stowarzyszeń twórczych i kulturalnych oraz środowisk artystycznych działających na terenie miasta Stargard Szczeciński;
3). szkół artystycznych oraz placówek oświatowo – wychowawczych działających na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym osobom, zamieszkującym i działającym na terenie miasta Stargard Szczeciński, które nie ukończyły 25 roku życia.

Stypendium przyznaje się na wykonanie w określonym terminie zamierzeń artystycznych (program stypendium), w tym również związanych z doskonaleniem umiejętności i zdolności artystycznych i twórczych w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Wniosek o stypendium artystyczne:
UCHWAŁA NR XLV/509/10 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów artystycznych Miasta Stargard Szczeciński w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.
Zobacz:

Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia twórcze, naukowe i popularyzatorskie kandydata, tj. kserokopie dyplomów lub protokołów i pism zawierających informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, katalogi wystaw, recenzje, opinie, rekomendacje należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Czarnieckiego 17.

Informacji w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki, pokój 202, tel. 578 12 61, adres e-mail: kultura@um.stargard.pl

Informacje pochodzą ze strony www.stargard.pl

Kontakt

Miasto Stargard, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Czarnieckiego 17
Stargard

kultura@um.stargard.pl
www.stargard.pl