Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Stargardu

organizator:

Miasto Stargard, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Stargardu

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/509/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów artystycznych Miasta Stargard Szczeciński w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki Prezydent Miasta Stargard Szczeciński może przyznawać stypendium z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek:
1). instytucji i placówek kultury działających na terenie miasta Stargard Szczeciński;
2). związków lub stowarzyszeń twórczych i kulturalnych oraz środowisk artystycznych działających na terenie miasta Stargard Szczeciński;
3). szkół artystycznych oraz placówek oświatowo – wychowawczych działających na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym osobom, zamieszkującym i działającym na terenie miasta Stargard Szczeciński, które nie ukończyły 25 roku życia.

Stypendium przyznaje się na wykonanie w określonym terminie zamierzeń artystycznych (program stypendium), w tym również związanych z doskonaleniem umiejętności i zdolności artystycznych i twórczych w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Wniosek o stypendium artystyczne:
UCHWAŁA NR XLV/509/10 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów artystycznych Miasta Stargard Szczeciński w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.
Zobacz:

Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia twórcze, naukowe i popularyzatorskie kandydata, tj. kserokopie dyplomów lub protokołów i pism zawierających informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, katalogi wystaw, recenzje, opinie, rekomendacje należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Czarnieckiego 17.

Informacji w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki, pokój 202, tel. 578 12 61, adres e-mail: kultura@um.stargard.pl

Informacje pochodzą ze strony www.stargard.pl

Kontakt

Miasto Stargard, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Czarnieckiego 17
Stargard

kultura@um.stargard.pl
www.stargard.pl