Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Stargardu

organizator:

Miasto Stargard, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Stargardu

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/509/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów artystycznych Miasta Stargard Szczeciński w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki Prezydent Miasta Stargard Szczeciński może przyznawać stypendium z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek:
1). instytucji i placówek kultury działających na terenie miasta Stargard Szczeciński;
2). związków lub stowarzyszeń twórczych i kulturalnych oraz środowisk artystycznych działających na terenie miasta Stargard Szczeciński;
3). szkół artystycznych oraz placówek oświatowo – wychowawczych działających na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Stypendium ma charakter indywidualny, jest przyznawane wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym osobom, zamieszkującym i działającym na terenie miasta Stargard Szczeciński, które nie ukończyły 25 roku życia.

Stypendium przyznaje się na wykonanie w określonym terminie zamierzeń artystycznych (program stypendium), w tym również związanych z doskonaleniem umiejętności i zdolności artystycznych i twórczych w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, teatr i sztuka estradowa, muzyka i taniec, literatura, film, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Stargard Szczeciński.

Wniosek o stypendium artystyczne:
UCHWAŁA NR XLV/509/10 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów artystycznych Miasta Stargard Szczeciński w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki.
Zobacz:

Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia twórcze, naukowe i popularyzatorskie kandydata, tj. kserokopie dyplomów lub protokołów i pism zawierających informację o uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, katalogi wystaw, recenzje, opinie, rekomendacje należy składać w Urzędzie Miejskim, ul. Czarnieckiego 17.

Informacji w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki, pokój 202, tel. 578 12 61, adres e-mail: kultura@um.stargard.pl

Informacje pochodzą ze strony www.stargard.pl

Kontakt

Miasto Stargard, Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Czarnieckiego 17
Stargard

kultura@um.stargard.pl
www.stargard.pl