Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Lublin

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 20.11.2013

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przypomina, że do 20 listopada 2013 r. (środa) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendiów na realizację w 2014 roku projektów artystycznych i projektów z zakresu upowszechniania kultury.

Wnioski należy składać na formularzach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do Zarządzenia nr 95/6/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie trybu pracy Komisji ds. stypendiów, wzorów wniosków o stypendium, wzoru sprawozdania z realizacji programu stypendialnego oraz ramowego wzoru umowy w siedzibie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin przy ul. Złotej 2 (II piętro), 20-112 Lublin do 20 listopada 2013 r. (środa) do godziny 15.30.

 

Do wniosku o stypendium należy załączyć następujące załączniki:

1) portfolio lub dokumentacja twórczości (np.: recenzje, opinie, kopie utworów bądź dzieł, nagrania audiovideo, katalogi, informacja dotycząca otrzymanych nagród i wyróżnień),

2) opis indywidualnych osiągnięć artystycznych kandydata (maksymalnie 2 strony maszynopisu),

3) co najmniej jedną rekomendację od osoby mającej dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium albo podmiotu prowadzącego działalność, której zakres dotyczy wniosku o stypendium,

4) zaproszenie lub zgłoszenie do udziału w projekcie w przypadku realizacji programu stypendialnego poza Lublinem,

5) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku.

 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 81 466 37 04 , 81 466 37 05.

 

Informacje ze strony: www.kultura.lublin.eu

Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Plac Króla Władyslawa Łokietka 1
20-109 Lublin
tel. 81 466 37 04 , 81 466 37 05
imatusiak@lublin.eu, emydlak@lublin.eu
www.lublin.eu