Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy 2020

organizator:

Urząd Miasta Częstochowy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 15.04.2020

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy 2020

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli). Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

 1. literatura,
 2. muzyka,
 3. sztuki plastyczne,
 4. teatr,
 5. film,
 6. taniec,
 7. upowszechnianie kultury,
 8. ochrona dóbr kultury,
 9. opieka nad zabytkami.

Wnioski o stypendia mogą składać:

 • osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
 • artystycznie uzdolniona młodzież,
 • działacze i animatorzy kultury.Do wniosku należy dołączyć:
 • potwierdzenie informacji o dorobku twórczym (kopie dyplomów, zaświadczeń itp),
 • w przypadku projektów wydawniczych – całość planowanego do wydania drukiem materiału wraz z recenzjami lub jego reprezentatywne fragmenty wraz z recenzjami,
 • opinię opiekuna artystycznego – w przypadku uczniów i studentów,
 • kopię dyplomu lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki,
 • dokumentację dodatkową w postaci materiału prezentującego dorobek twórczy np. kopie prac z ostatnich 3 lat, wydane publikacje, nośniki ze zrealizowanymi projektami filmowymi, teatralnymi lub muzycznymi. Dokumentacja dodatkowa jest zwracana wnioskodawcy po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialne.

O przyznaniu stypendium decyduje wartość artystyczna i merytoryczna programu stypendialnego, opracowanego przez kandydata na stypendystę, przede wszystkim: oryginalność przedsięwzięcia i dotychczasowe osiągnięcia kandydata oraz właściwe udokumentowanie wniosku.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy p. 3, ul. Śląska 11/13 w terminie do 15 kwietnia br. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek stypendialny

Regulamin przyznawania stypendium – Uchwała Nr 519/XXVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r.

Zmiana regulaminu – Uchwała Nr 576/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.czestochowa.pl

Więcej stypendiów artystycznych znajdziesz w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

info@czestochowa.um.gov.pl
www.czestochowa.pl/