Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Prezydenta Gorzowa

organizator:

Urząd Miasta Gorzowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Stypendia artystyczne Prezydenta Gorzowa

Prezydent Miasta zaprasza wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek należy wypełnić i złożyć w terminie do 31 października 2017 r. na formularzu oraz (do pobrania: załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie opatrzonej wizytówką (do pobrania : załącznik nr 2), bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ulicy Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Stypendia przyznawane są w szczególności:
1). Stypendia twórcze w dziedzinach: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne, opieka nad zabytkami.

2). Stypendia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach: animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadry kultury.

Do wniosku można dołączyć oryginał aktualnej opinii, rekomendacji wystawionej przez instytucje związaną z kulturą, szkołę, uczelnię, związek twórczy, lub osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze lub pozycję w środowisku kulturalnym Miasta.

Wniosek może również być wzbogacony o załączniki w postaci kserokopii lub plików w wersji elektronicznej katalogów wystaw, recenzji, reprodukcji, wybranych utworów i innych materiałów potwierdzających dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium decyzją Prezydenta Miasta, stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz w terminie do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie z jego realizacji.

stypendyściStypendium Miasta Gorzowa można otrzymać trzykrotnie.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XX/250/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacje pochodzą ze strony www.gorzow.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Sportu
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski


www.gorzow.pl

Dokumenty

do pobrania