Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe46
 • naukowe17
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne Prezydenta Gorzowa

organizator:

Urząd Miasta Gorzowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 31.10.2017

Stypendia artystyczne Prezydenta Gorzowa

Prezydent Miasta zaprasza wszystkie osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie stypendium. Wniosek należy wypełnić i złożyć w terminie do 31 października 2017 r. na formularzu oraz (do pobrania: załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie opatrzonej wizytówką (do pobrania : załącznik nr 2), bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ulicy Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Stypendia przyznawane są w szczególności:
1). Stypendia twórcze w dziedzinach: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne, opieka nad zabytkami.

2). Stypendia związane z upowszechnianiem kultury, w dziedzinach: animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadry kultury.

Do wniosku można dołączyć oryginał aktualnej opinii, rekomendacji wystawionej przez instytucje związaną z kulturą, szkołę, uczelnię, związek twórczy, lub osobę powszechnie uznaną za dokonania twórcze lub pozycję w środowisku kulturalnym Miasta.

Wniosek może również być wzbogacony o załączniki w postaci kserokopii lub plików w wersji elektronicznej katalogów wystaw, recenzji, reprodukcji, wybranych utworów i innych materiałów potwierdzających dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium decyzją Prezydenta Miasta, stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz w terminie do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie z jego realizacji.

stypendyściStypendium Miasta Gorzowa można otrzymać trzykrotnie.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XX/250/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacje pochodzą ze strony www.gorzow.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Sportu
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski


www.gorzow.pl

Dokumenty

do pobrania