Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci28
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy8
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe4
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne Miasta Warszawy

organizator:

Miasto Stołeczne Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 17.10.2016

Stypendia artystyczne Miasta Warszawy

Rusza nabór na stypendia artystyczne na rok 2017.

Jeśli zajmujesz się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury bądź sprawujesz opiekę nad zabytkami m.st. Warszawa, możesz składać wniosek o przyznanie stypendium artystycznego na rok 2017.

Termin przesyłania wniosków o stypendium upływa 17 października 2016 roku.

Zgodnie z regulaminem, miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni. W ubiegłym roku miesięczna wysokość stypendium wyniosła 2.500 zł brutto.

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, w godzinach: 8.00 – 16.00 (parter) albo w wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy lub przesłać pocztą tradycyjną (w takim przypadku o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć: 

 1. portfolio lub dokumentację twórczości – np. wydruki lub kserokopię: katalogów z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, wybranych utworów i artykułów (synteza do 20 stron formatu A4), płyty CD i DVD z nagranymi koncertami, występami, slajdami
 2. co najmniej dwie rekomendacje projektu stypendialnego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy projekt, związku twórczego, przedstawicieli instytucji kultury, itp.
 3. w przypadku wniosków dotyczących stypendiów w zakresie opieki nad zabytkami – oświadczenie do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań
 4. podpisane przez wnioskodawcę, oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Kultury pod numerem telefonu: (22) 44 30 354 lub pisząc na adres: stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.kulturalna.warszawa.pl

Kontakt

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel.: 800 707 112
gabinetprezydenta@um.warszawa.pl
www.kulturalna.warszawa.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin