Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe52
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd26
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Miasta Suwałki

organizator:

Urząd Miejski w Suwałkach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Stypendia artystyczne Miasta Suwałki

Urząd Miejski w Suwałkach przypomina, że termin składania wniosków o stypendia Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami  upływa 30 listopada 2018 r.

Szczegóły ustanowienia stypendium oraz zasady jego przyznawania reguluje Uchwała NR XXVI/274/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania stypendium Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ich wysokości.

Stypendium jest przyznawane osobom realizującym szczególnie ważne dla Miasta Suwałki przedsięwzięcia kulturalne w dziedzinie twórczości artystycznej, tworzenia i upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami. Stypendium jest przyznawane w szczególności w związku z wykonaniem pracy twórczej, zmierzającej do powstania dzieła, wykonaniem określonego dzieła lub utworu, zrealizowaniem zamierzenia artystycznego lub twórczego.

Stypendium jest przyznawane na jeden rok kalendarzowy osobom fizycznym i ma charakter indywidualny bądź zespołowy. W ciągu roku może być przyznanych do trzech stypendiów. Priorytetowo będą traktowane wnioski osób, które nie ukończyły trzydziestego piątego roku życia.

Wnioski o stypendia można składać osobiście lub drogą pocztową w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki z odpowiednim dopiskiem na kopercie: „Stypendium Miasta Suwałki w dziedzinie kultury”.

Informacje pochodzą ze strony: um.suwalki.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. 87 562 80 00

um.suwalki.pl