Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 05.04.2012

Stypendia artystyczne Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Stypendia artystyczne czekają!!!

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza wszystkich młodych ludzi zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Stypendia przyznawane są kandydatom w wieku od 18 do 30 lat, którzy wykazują się osiągnięciami artystycznymi oraz są związani z miastem Gorzów Wlkp. poprzez zamieszkanie lub naukę, pracę zawodową lub pracę twórczą.

Całkowita kwota zaplanowana w budżecie miasta w roku 2012 na stypendia wynosi 18.000,00 zł. Stypendia przyznawane są w szczególności w dziedzinach (lista jest katalogiem otwartym): literatura, muzyka, taniec, sztuki plastyczne, fotografia i film, teatr, architektura, muzealnictwo, regionalistyka.

Wniosek należy złożyć na formularzu w terminie od 23 marca do 5 kwietnia 2012 r. w zamkniętej kopercie, opatrzonej wizytówką, bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzów Wlkp.(decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku można dołączyć kserokopie lub pliki w wersji elektronicznej katalogów z wystaw, recenzji, reprodukcji prac, wybranych utworów i dzieł oraz inne materiały potwierdzające dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium przez Prezydenta Miasta stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie z realizacji programu stypendialnego.

Stypendium Miasta Gorzowa Wlkp. można otrzymać dwa razy.

Informacje pochodzą ze strony www.gorzow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66 - 400 Gorzów Wlkp.


www.gorzow.pl