Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci60
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne36
 • socjalne13
 • sportowe33
 • naukowe84
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa8
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 05.04.2012

Stypendia artystyczne Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Stypendia artystyczne czekają!!!

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza wszystkich młodych ludzi zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Stypendia przyznawane są kandydatom w wieku od 18 do 30 lat, którzy wykazują się osiągnięciami artystycznymi oraz są związani z miastem Gorzów Wlkp. poprzez zamieszkanie lub naukę, pracę zawodową lub pracę twórczą.

Całkowita kwota zaplanowana w budżecie miasta w roku 2012 na stypendia wynosi 18.000,00 zł. Stypendia przyznawane są w szczególności w dziedzinach (lista jest katalogiem otwartym): literatura, muzyka, taniec, sztuki plastyczne, fotografia i film, teatr, architektura, muzealnictwo, regionalistyka.

Wniosek należy złożyć na formularzu w terminie od 23 marca do 5 kwietnia 2012 r. w zamkniętej kopercie, opatrzonej wizytówką, bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.,
ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzów Wlkp.(decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu. Do wniosku można dołączyć kserokopie lub pliki w wersji elektronicznej katalogów z wystaw, recenzji, reprodukcji prac, wybranych utworów i dzieł oraz inne materiały potwierdzające dorobek kandydata.

W przypadku przyznania stypendium przez Prezydenta Miasta stypendysta podpisuje umowę stypendialną oraz do końca lutego roku następnego składa sprawozdanie z realizacji programu stypendialnego.

Stypendium Miasta Gorzowa Wlkp. można otrzymać dwa razy.

Informacje pochodzą ze strony www.gorzow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66 - 400 Gorzów Wlkp.


www.gorzow.pl