Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 05.12.2020

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Do 5 grudnia 2020 roku do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego można składać wnioski o stypendia Marszałka dla artystów.

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury są przyznawane osobom fizycznym, zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium może być tylko indywidualne. O stypendia mogą ubiegać się osoby fizyczne. Stypendium przyznaje się na dokonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia.

Wysokość stypendium wynosi nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien być sporządzony według wzoru, będącego załącznikiem do Regulaminu lub do pobrania poniżej.

Do wniosku powinny zostać dołączone co najmniej dwie rekomendacje, sporządzone według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu.

Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do :

 • wykonania przyjętego programu stypendialnego,
 • przedstawiania na żądanie przyznającego stypendium wyników realizacji programu stypendialnego lub w ustalonych terminach przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania tego programu ,
 • przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykonania programu stypendium, zgodnie z zawartą umową w tym przedmiocie.

Zarząd może zdecydować o nieprzyznawaniu żadnego stypendium w danym roku z uwagi na niezadowalający poziom merytoryczny zgłoszonych wniosków.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kulturaupodstaw.pl

A zainteresowanych innymi propozycjami zapraszamy do naszej wyszukiwarki stypendiów.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. 61 626 66 66
kancelaria@umww.pl
www.umww.pl

Dokumenty

do pobrania