Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.12.2020

Stypendia artystyczne Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o stypendia artystyczne Marszałka woj. Kujawsko-Pomorskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, które będą realizowane w 2021 r. Wnioski można składać do 15 grudnia 2020 roku.

Stypendia Marszałka Województwa przyznawane są osobom mieszkającym bądź uczącym się (uczniowie i studenci studiów stacjonarnych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zamierzają realizować przedsięwzięcia polegające na:

 • wykonaniu we wskazanym terminie określonego dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, katalogu, publikacji, itp.,
 • podjęciu studiów na uczelni artystycznej, dodatkowej edukacji artystycznej, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego lub wykonawczego.

Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać:

 • w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu lub
 • pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).

Wnioski oceniane będą przez powołaną przez Zarząd Województwa komisję stypendialną według kryteriów określonych w karcie oceny merytorycznej.

Stypendia przyznawane są na okres roku (od stycznia do grudnia) lub na pół roku (od stycznia do czerwca lub od lipca do grudnia).

Wysokość stypendium może wynieść maksymalnie 12 000 zł brutto i jest wypłacane jednorazowo, z zastrzeżeniem działań ujętych osobno w Regulaminie, dostępnym na stronie Organizatora lub w formie do pobrania poniżej.

Do wniosku powinna być dołączona co najmniej jedna rekomendacja opiekuna artystycznego, pracownika dydaktycznego uczelni wyższej – specjalisty w danej dziedzinie, prezesa fundacji lub stowarzyszenia właściwego ze względu na rodzaj działalności twórczej, bądź uznanego autorytetu w dziedzinie określonej we wniosku.

Rekomendacja powinna spełniać następujące warunki:

 • napisana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wymaganym terminem składania wniosków,
 • podpisana przez osoby rekomendujące i dołączona w oryginalnej wersji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Św. Jana 1/3, tel. 883 359 313 lub mailowo pisząc na adres m.majrowska@kujawsko-pomorskie.pl

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: umwkp.rbip.mojregion.info

A po więcej ciekawych ofert stypendiów, nie tylko artystycznych, zapraszamy do naszej bazy!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 56 621 86 00
punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
www.kujawsko-pomorskie.pl

Dokumenty

do pobrania