Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie48
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • socjalne9
 • inne6
 • sportowe26
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd43
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy w Wawrze

organizator:

Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.01.2021

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy w Wawrze

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Zasady ubiegania się o stypendia artystyczne określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy.

Tryb i termin składania wniosków stypendialnych

Wnioski o przyznanie dzielnicowych stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, przyznawanych przez Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na realizację przedsięwzięć tematycznie związanych z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawą, bądź takich, których odbiorcami będą mieszkańcy Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. Żegańskiej 1 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa.

Wnioski należy składać do 15 stycznia 2021 r. do godz. 12.00. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć jeden wniosek stypendialny.

Kategorie stypendialne

Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: „Debiut” i „Twórczość z dorobkiem”, następującym osobom:

 • debiutującym, przy czym za debiutanta/debiutantkę uznaje się osobę, która w zakresie uprawianej przez siebie dziedziny nie prezentowała publicznie, do chwili składania wniosku o przyznanie stypendium, swojego dorobku w sposób właściwy dla danej dziedziny, a zatem odpowiednio:
  a) w dziedzinie literatury nie ukazała się żadna jej publikacja książkowa;
  b) w dziedzinie sztuk wizualnych prace jej nie były prezentowane na żadnej wystawie;
  c) w dziedzinie sztuk performatywnych (teatr, film lub taniec) nie przygotowała lub nie była obsadzona w żadnej roli w profesjonalnym przedstawieniu prezentowanym publicznie (w sieci kin, teatrów, w ramach pokazów festiwalowych, TV, w wydaniach na DVD i innych nośnikach, w tym na płatnych platformach filmowych lub w kanałach internetowych oferujących usługi typu VOD, streaming itp.); analogicznie rozumie się debiut w zakresie choreografii, scenariusza oraz wizji reżyserskiej;
  d) w dziedzinie muzyki (kompozycji muzycznej) żaden utwór jej autorstwa nie był dotychczas wykonywany publicznie (w tym jako ścieżka dźwiękowa do przedstawień teatralnych ani produkcji filmowych i/lub TV) ani wydany drukiem. Debiutantami/debiutantkami natomiast pozostają osoby, które swój dorobek udostępniały w ramach procesu edukacji własnej (nie czerpiąc korzyści finansowych od odbiorców, reklamodawców itp.) oraz indywidualnie i nieodpłatnie w sieci interesowej (blog, kanały społecznościowe itp.);
 • twórcom/twórczyniom z dorobkiem, na podstawie portfolio lub innej formy dokumentacji twórczości.

Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach:

 •  film;
 • literatura;
 • muzyka;
 • opieka nad zabytkami;
 • taniec;
 • teatr;
 • sztuki wizualne;
 •  upowszechnianie kultury.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o przyznanie stypendium musi być przyporządkowane do jednej z powyższych dziedzin. W przypadku przedsięwzięć, które dotyczą kilku dziedzin, osoba wnioskująca, decydując, w której dziedzinie chce złożyć wniosek, rozstrzyga, który z elementów składanej propozycji ma charakter wiodący.

Do wniosków należy dołączyć co najmniej dwie rekomendacje przedsięwzięcia stypendialnego od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy przedsięwzięcie, przedstawicieli związku twórczego, instytucji kultury, organizacji mogącej ocenić przedsięwzięcie stypendialne pod względem merytorycznym lub opiekuna artystycznego.
Rekomendacje powinny być:

Wysokość przyznania stypendium

Miesięczną wysokość stypendium Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy określa Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Informacja o wysokości stypendium podawana jest na stronie internetowej m.st. Warszawy wraz z ogłoszeniem listy osób, które otrzymały stypendium. Przewidywana kwota 1 000,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: +48 22 443 68 97 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dmlot@um.warszawa.pl

Informacje pochodzą ze strony: wawer.warszawa.pl

Na naszej stronie znajdziecie też inne stypendia artystyczne.

Kontakt

Wydział Promocji, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 97
dmlot@um.warszawa.pl
wawer.warszawa.pl