Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy na 2016 rok

organizator:

Urząd m.st. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.10.2015

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy na 2016 rok

15 października upływa czas na złożenie wniosku, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m.st. Warszawy.
Stypendia artystyczne m.st. Warszawy przyznawane są od 2009 r. osobom, które poprzez działalność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Dotychczas otrzymało je blisko 150 osób, a łączna kwota przeznaczona na stypendia wyniosła prawie 3.000.000 zł. Warto dodać, że pula środków przeznaczona na stypendia na rok 2016 została zwiększona o 250.000 zł i wynosi 750.000 zł. W ramach tej sumy przewidziano 100.000 zł na stypendia dla młodych literatów. System stypendialny pozwala realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom nie reprezentującym żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.
W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć wyłącznie jeden wniosek stypendialny. Zgodnie z regulaminem miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni. W ubiegłych latach średnia wysokość stypendium wyniosła 2000 zł BRUTTO.
Wnioski należy składać w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy (ul. Niecała 2, w godz. 8.00–16.00, sekretariat, pok. 300) albo w wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Kultury pod numerem TELEFONU: 22 44 30 341 lub pisząc na adres stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl
Więcej informacji na temat stypendiów artystycznych pod adresem stypendia.um.warszawa.pl
Informacje pochodzą ze strony www.um.warszawa.pl

Kontakt

Urząd m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 443 05 80
biurorady@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl