Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne37
 • socjalne9
 • inne11
 • naukowe91
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy na 2016 rok

organizator:

Urząd m.st. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.10.2015

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy na 2016 rok

15 października upływa czas na złożenie wniosku, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m.st. Warszawy.
Stypendia artystyczne m.st. Warszawy przyznawane są od 2009 r. osobom, które poprzez działalność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Dotychczas otrzymało je blisko 150 osób, a łączna kwota przeznaczona na stypendia wyniosła prawie 3.000.000 zł. Warto dodać, że pula środków przeznaczona na stypendia na rok 2016 została zwiększona o 250.000 zł i wynosi 750.000 zł. W ramach tej sumy przewidziano 100.000 zł na stypendia dla młodych literatów. System stypendialny pozwala realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom nie reprezentującym żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.
W danym roku kalendarzowym osoba ubiegająca się o stypendium może złożyć wyłącznie jeden wniosek stypendialny. Zgodnie z regulaminem miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni. W ubiegłych latach średnia wysokość stypendium wyniosła 2000 zł BRUTTO.
Wnioski należy składać w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy (ul. Niecała 2, w godz. 8.00–16.00, sekretariat, pok. 300) albo w wybranym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Kultury pod numerem TELEFONU: 22 44 30 341 lub pisząc na adres stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl
Więcej informacji na temat stypendiów artystycznych pod adresem stypendia.um.warszawa.pl
Informacje pochodzą ze strony www.um.warszawa.pl

Kontakt

Urząd m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel. 22 443 05 80
biurorady@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl