Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie45
 • studenci61
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni47
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • socjalne5
 • sportowe35
 • muzyczne6
 • artystyczne23
 • naukowe22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie6
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd49
 • inny2
ARCHIWUM
Wróć do listy

Elbląg: Stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski w Elblągu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.12.2018

Elbląg: Stypendia artystyczne

Stypendia przyznaje się osobom fizycznym, które nie ukończyły/ bądź kończą w roku składania wniosku 30 lat, zamieszkują lub działają na terenie Elbląga. Termin składanie wniosków mija 15 grudnia 2018 roku.

O Stypendia ubiegać się mogą:

 • Laureaci ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, przeglądów, festiwali w dziedzinie twórczości artystycznej
 • Uczniowie/ studenci/ absolwenci, którzy wykażą się osiągnięciami artystycznymi.

Prezydent Miasta Elbląg przyznaje Stypendia raz w roku, na realizację działań związanych  z rozwojem artystycznym stypendystów m.in.: udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach twórczych o charakterze co najmniej ogólnopolskim, na studia lub staż  w szkołach artystycznych.

Prezydent Elbląga może przyznać Stypendium z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • Ubiegającego się o Stypendium
 • Instytucji kultury lub organizacji pozarządowej
 • Szkoły lub uczelni wyższej
 • Środowiska twórczego lub osoby reprezentującej dane środowisko twórcze
 • Radnych Rady Miejskiej i Wydziałów Urzędu Miejskiego.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać: dane osobowe kandydata do Stypendium, opis osiągnięć artystycznych i życiorys artystyczny, referencje, informacje o sposobie wydatkowania Stypendium, dane wnioskodawcy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w załączniku poniżej.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo. Ilość przyznanych Stypendiów i ich wysokość zależna jest od środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Elbląg.

Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania Stypendium na cele określone we wniosku oraz umowie stypendialnej, a także do złożenia sprawozdania dokumentującego realizację zadania w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Promocji i Kultury  przy ul. Stary Rynek 25, pokój  nr 103 pod nr tel. 55 239 33 20, e-mail: dpik@umelblag.pl.

Informacje pochodzą ze strony: um-elblag.samorzady.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Stary Rynek 25, pokój nr 103
82-300 Elbląg
tel. 55 239 33 20
dpik@umelblag.pl
um-elblag.samorzady.pl