Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe24
 • socjalne10
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Elbląg: Stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miejski w Elblągu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 15.12.2018

Elbląg: Stypendia artystyczne

Stypendia przyznaje się osobom fizycznym, które nie ukończyły/ bądź kończą w roku składania wniosku 30 lat, zamieszkują lub działają na terenie Elbląga. Termin składanie wniosków mija 15 grudnia 2018 roku.

O Stypendia ubiegać się mogą:

 • Laureaci ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, przeglądów, festiwali w dziedzinie twórczości artystycznej
 • Uczniowie/ studenci/ absolwenci, którzy wykażą się osiągnięciami artystycznymi.

Prezydent Miasta Elbląg przyznaje Stypendia raz w roku, na realizację działań związanych  z rozwojem artystycznym stypendystów m.in.: udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach twórczych o charakterze co najmniej ogólnopolskim, na studia lub staż  w szkołach artystycznych.

Prezydent Elbląga może przyznać Stypendium z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • Ubiegającego się o Stypendium
 • Instytucji kultury lub organizacji pozarządowej
 • Szkoły lub uczelni wyższej
 • Środowiska twórczego lub osoby reprezentującej dane środowisko twórcze
 • Radnych Rady Miejskiej i Wydziałów Urzędu Miejskiego.

Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać: dane osobowe kandydata do Stypendium, opis osiągnięć artystycznych i życiorys artystyczny, referencje, informacje o sposobie wydatkowania Stypendium, dane wnioskodawcy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w załączniku poniżej.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo. Ilość przyznanych Stypendiów i ich wysokość zależna jest od środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Elbląg.

Stypendysta jest zobowiązany do wykorzystania Stypendium na cele określone we wniosku oraz umowie stypendialnej, a także do złożenia sprawozdania dokumentującego realizację zadania w terminie 30 dni od daty jego zakończenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Promocji i Kultury  przy ul. Stary Rynek 25, pokój  nr 103 pod nr tel. 55 239 33 20, e-mail: dpik@umelblag.pl.

Informacje pochodzą ze strony: um-elblag.samorzady.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Stary Rynek 25, pokój nr 103
82-300 Elbląg
tel. 55 239 33 20
dpik@umelblag.pl
um-elblag.samorzady.pl