Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne dla uczniów w województwie podlaskim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 31.10.2016

Stypendia artystyczne dla uczniów w województwie podlaskim

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznaje stypendia utalentowanym artystycznie uczniom zamieszkałym na terenie województwa.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania,
2) dokładny adres szkoły kandydata,
3) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata (m. innymi: zaświadczenia
potwierdzające udział w konkursach, potwierdzone kserokopie dyplomów, wyróżnień),
4) wskazanie celu stypendium związanego z działalnością artystyczną,
5) opinię jednostki składającej wniosek wraz z uzasadnieniem,
6) inne referencje.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie,
2) podstawowe i średnie szkoły artystyczne,
3) instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
4) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie
twórczości artystycznej.

Termin składania wniosków na stypendia na rok 2017 upływa 31 października 2016 roku . Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 . pok. 022. (parter) Biuro Obsługi Klienta.

Stypendia są przyznawane z końcem roku kalendarzowego, a wypłacane od początku następnego roku. Stypendia przyznawane są na okres roku.

Uczniów uzdolnionych artystycznie, którzy otrzymają stypendia na rok 2017 poznamy na początku 2017 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.wrotapodlasia.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel.: (85) 665 45 49
kancelaria@wrotapodlasia.pl
www.wrotapodlasia.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek
Regulamin