Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne dla uczniów radomskich szkół

organizator:

Prezydent Miasta Radomia

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2016

Stypendia artystyczne dla uczniów radomskich szkół

Rada Miejska w Radomiu ogłasza nabór wniosków na stypendia artystyczne dla uczniów radomskich szkół.

Termin nadsyłania wniosków mija 30 września br.

Prezydent Miasta Radomia może przyznać stypendium artystyczne uczniom:

 1. uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, których siedziba znajduje się na terenie miasta Radomia,
 2. nie powtarzającym roku w okresie nauki w szkole, do której uczęszczają i osiągającym pozytywne wyniki w nauce, ze średnią nie niższą niż cztery, za rok szkolny poprzedzający termin składania wniosku, określony niniejszym regulaminem,
 3. którzy w zakończonym roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium zostali laureatami ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, przeglądów, festiwali w dziedzinie twórczości artystycznej.

Celem przyznania stypendium artystycznego jest umożliwienie kandydatowi do stypendium dalszego rozwoju artystycznego.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, z zaznaczeniem na kopercie dziedziny działalności artystycznej (np. muzyka, plastyka, taniec, film, sztuki wizualne, itp.) należy składać do Prezydenta Miasta Radomia, na adres Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Wydziału.

Regulamin znajduje się na stronie: www.radom.pl/regulamin

Informacje pochodzą ze strony: www.radom.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Radomiu
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom
Tel.: (+48) 48 362 04 19
bom@umradom.pl
www.radom.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek