Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne dla twórców z Ełku

organizator:

Wydział Promocji, Sportu, Kultury Urzędu Miasta Ełku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 31.10.2014

Stypendia artystyczne dla twórców z Ełku

Prezydent Ełku zmienił regulamin, dzięki czemu szansę otrzymania stypendiów mają także osoby, które nie są zameldowane w Ełku, ale działają w obszarze kultury na terenie miasta.

Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki. Stypendium przyznawane jest w jednej z następujących dziedzin:
1) sztuki plastyczne;
2) teatr i sztuka estradowa;
3) muzyka i taniec;
4) śpiew;
5) literatura;
6) film;
7) fotografia;
8) organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta Ełku.

W tym roku Prezydent Ełku dokonał zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów. Dotychczasowy zapis dotyczący stałego meldunku odbierał możliwość otrzymania wsparcia przez osoby o znaczących osiągnięciach, działających na terenie Ełku i na rzecz ełckiej społeczności, ale nie posiadających zameldowania w naszym mieście. Zwiększone zostały dodatkowo kwoty, które wynoszą odpowiednio: 3, 5, 7 lub 10 tysięcy złotych jednorazowo

Stypendium może otrzymać osoba, która spełnia łącznie poniższe kryteria:
1) jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku;
2) podjęła lub kontynuuje edukację artystyczną, studia artystyczne lub w inny sposób doskonali warsztat artystyczny;
3) brała udział, stosownie do swego poziomu edukacji, w koncertach, wystawach indywidualnych i zbiorowych, przeglądach, konkursach, festiwalach, turniejach, olimpiadach artystycznych i tym podobnych wydarzeniach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, uzyskując w nich znaczące wyniki;
4 ) zaprezentuje efekt swoich działań związanych z realizacją programu stypendium mieszkańcom miasta Ełku w formie określonej w umowie stypendialnej;
5) cechuje się nienaganną postawą.

Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pok. nr 374)
lub na stronie:
http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/akty/58/5322/szczegolowych_zasad_i_trybu_przyznawania_stypendiow
_artystycznych_w_zakresie_tworczosci_artystycznej_oraz_upowszechniania_kultury_i_sztuki/

Informacje pochodzą ze strony portalelk.pl

Kontakt

Wydział Promocji, Sportu, Kultury Urzędu Miasta Ełku

Ełk


www.elk.pl