Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne17
 • socjalne4
 • naukowe28
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne dla artystów z Grudziądza

organizator:

Urząd Miejski w Grudziądzu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 31.05.2016

Stypendia artystyczne dla artystów z Grudziądza

31 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki na II półrocze 2016 r.

Szansę na otrzymanie wsparcia mają osoby, które zamieszkują na terenie gminy-miasto Grudziądz i promują nasze miasto poprzez swoją działalność artystyczną. Stypendium może zostać przeznaczone na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną.

Wniosek powinien zawierać:

– dane osobowe wnioskodawcy,

– udokumentowane dane o dorobku twórczym, artystycznym, naukowym oraz innych osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki,

– program stypendium,

– co najmniej jedną rekomendację opiekuna artystycznego, dyrektora instytucji kultury, szkoły lub innej instytucji mogącej ocenić merytorycznie projekt stypendysty,

– wysokość wnioskowanej kwoty stypendium.

Szczegółowe warunki, tryb przyznawania i pozbawiania stypendium zostały określone w uchwale Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. Druki dostępne są m.in. na stronie: www.bip.grudziadz.pl w zakładce „Edukacja, Kultura, Sport i Turystyka”.

Informacje pochodzą ze strony grudziadz.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Grudziądzu
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziądz


grudziadz.pl