Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe26
 • socjalne11
 • naukowe87
 • inne15
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne – Chojnice

organizator:

Urząd Miejski w Chojnicach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 07.10.2016

Stypendia artystyczne – Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice ogłosił nabór wniosków o przyznanie w 2016 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.
Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:

 • film,
 • teatr,
 • muzyka,
 • taniec,
 • literatura,
 • plastyka,
 • fotografia,
 • regionalistyka,
 • opieka nad zabytkami.

Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Chojnic. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Chojnic jako miejsca działań. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 7 października 2016 r. Stypendia przyznawane za okres od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r.

Wnioski należy składać w BIURZE PODAWCZYM Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2016 r. Każdy wniosek winien być złożony w oddzielnej kopercie, na której należy napisać imię, nazwisko i adres kandydata oraz nazwę przedsięwzięcia, którego dotyczy stypendium.

Złożone wnioski wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Chojnice w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (www.miastochojnice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Informacje pochodzą ze strony: www.miastochojnice.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
tel. centrala 52 397 18 00
urzad@miastochojnice.pl
www.miastochojnice.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

uchwała
wniosek