Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia artystyczne – Bydgoszcz

organizator:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 30.11.2022

Stypendia artystyczne – Bydgoszcz

Biuro Kultury Bydgoskiej, w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy, ogłasza I EDYCJĘ 2023 naboru wniosków o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (Uchwała Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku).

Wnioski stypendialne wypełnione KOMPUTEROWO, na przedsięwzięcia realizowane w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2023 r., należy dostarczyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku do Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz lub ul. Sielanka 8A, 85-073 Bydgoszcz.

W kosztorysie powinien być uwzględniony podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12% wnioskowanej kwoty. W przypadku 6 000 złotych podatek wynosi 720 złotych.

Opiniowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Lista stypendiów przyznanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ogłoszona zostanie na stronie internetowej Miasta Bydgoszcz, w terminie przed 1 stycznia 2023 roku.

Stypendia przyznawane są osobom indywidualnym lub grupie osób trzy razy w roku. na konkretne przedsięwzięcia oraz projekty artystyczne i twórcze takie jak, np.: napisanie lub wydanie książki, płyty, realizację filmu czy wystawy, udział w festiwalach, kursach, rezydencjach artystycznych – również odbywających się za granicą.
Do wniosków na przedsięwzięcia odbywające się zagranicą wymagane jest przedłożenie zaproszenia.
Do wniosków dotyczących projektów wydawniczych wskazane jest dołączenie rekomendacji i recenzji wydawniczych, które mają decydujący wpływ na ocenę wniosku przez Komisję Stypendialną.
W ciągu roku można otrzymać dwa stypendia na przedsięwzięcia realizowane w kraju i jedno stypendium realizowane poza granicą, przy czym każdorazowo należy składać wniosek tylko na jedno przedsięwzięcie.
Po przyznaniu stypendium, do spisania umowy stypendialnej, należy podać:

 • nr konta bankowego, na które zostaną przekazane środki finansowe (w przypadku jego braku jest możliwość odebrania ich w kasie Urzędu Miasta).
 • nazwę urzędu skarbowego, w którym stypendysta składa zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
  w roku podatkowym.

Stypendysta zobowiązany jest do umieszczenia informacji o otrzymaniu stypendium i finansowaniu programu we wszystkich materiałach promocyjnych lub informacyjnych związanych z wykonaniem zadania na które otrzymał stypendium, a w szczególności w wydawanych publikacjach papierowych
i multimedialnych, w brzmieniu: „Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Miasta Bydgoszczy”.
W terminie do 30 dni od zakończenia realizacji zadania, stypendysta jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego, a jego niezłożenie w terminie obliguje do zwrotu przyznanych środków

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bip.um.bydgoszcz.pl

A ciekawych innych ofert stypendiów zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki stypendiów.

Kontakt

Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 585 89 13
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl