Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia artystyczne 2015/2016 w Białymstoku

organizator:

Dapartament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 22.06.2015

Stypendia artystyczne 2015/2016 w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku jest organizatorem stypediów artystycznych dla uzdolnionej twórczości artystycznej uczniów i studentów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej mają Państwo prawo zgłaszania kandytatów do stypendium na rok szkolny 2015/2016.

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
We wniosku o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2015/2016 można wpisać
,,proponowaną ocenę z zachowania”, a w przypadku, gdy ulegnie ona zmianie, należy niezwłocznie powiadomić organizatora.
Wniosek można pobrać ze strony: www.bialystok.pl/581-stypendia-artystyczne/default.aspx i złożyć w wraz z niezbędnymi załącznikami w Kancelarii Dapartamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku w nieprzekraczającym terminie do dnia 22 czerwca 2015r.
Informacje zostały nadesłane przez organizatora.

Kontakt

Dapartament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Legionowa 7 p.118
15-281 Białystok
tel. 85 869 63 30
edukacja@um.bialystok.pl
www.bialystok.pl