Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • naukowe36
 • sportowe8
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie34
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Artystyczne 2012 – woj. lubelskie

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.01.2012

Stypendia Artystyczne 2012 – woj. lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia artystyczne na 2012 rok w następujących kategoriach:

 • teatr
 • plastyka
 • muzyka
 • film, proza
 • poezja
 • fotografia
 • taniec artystyczny (balet, teatr tańca)

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • do dnia złożenia wniosku nie ukończyły 23 roku życia,
 • mieszkają na terenie województwa lubelskiego,
 • posiadają szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

 • instytucje kultury,
 • szkoły i uczelnie wyższe,
 • stowarzyszenia i fundacje społeczno-kulturalne,
 • stowarzyszenia i związki twórcze,
 • inne podmioty, których statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki

Wnioski stypendialne mogą być składane osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2012 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (wpływu) wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto organizatorzy proszą o składanie wniosków na każdą osobę w oddzielnych kopertach. Formularz wniosku stypendialnego (w załączeniu niżej) dostępny jest również na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego: http://www.lubelskie.pl oraz  www.bip.lublin.pl/um/index.php lub w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w pok. 317 (tel.081 44 16 717).

Informacje pochodzą ze strony www.lubelskie.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4
20-074 Lublin
tel. 81 44 16 600

www.lubelskie.pl