Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie57
 • studenci73
 • absolwenci20
 • doktoranci11
 • naukowcy7
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe30
 • artystyczne42
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie37
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • lubuskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie8
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie14
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypednium socjalne na rok szkolny 2011/2012 w gminie Tarnowo Podgórne

organizator:

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypednium socjalne na rok szkolny 2011/2012 w gminie Tarnowo Podgórne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym w gminie Tarnowo Podgórne na rok szkolny 2011/2012

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

351 zł  netto –   to kwota  której nie może przekraczać dochód miesięczny  na członka rodziny ucznia ubiegającego się  o stypendium.

Wniosek może złożyć:
 rodzic lub prawny opiekun ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
 pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie Gminy Tarnowo Podgórne,
 dyrektor szkoły / kolegium.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest:
 złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne,
 dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
 dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego

Wnioski o udzielenie stypendium w roku szkolnym 2011/2012 należy składać w Urzędzie Gminy w biurze obsługi mieszkańca(przy wejściu) – od dnia 01 lipca 2011r. do 15 września 2011 roku.

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy składać w terminie od dnia 01.07.2011r. do dnia 15.10.2011r.

Informacje drogą telefoniczną pod numerem telefonu 61 8959 253 (Grażyna Nawrot).

Informacje pochodzą ze strony tarnowo-podgorne.pl

Kontakt

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne
tel: (61) 814 62 21
ug@tarnowo-podgorne.pl
www.tarnowo-podgorne.pl