Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypandia artystyczne – Zielona Góra

organizator:

Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzedu Miasta Zielona Góra

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Stypandia artystyczne – Zielona Góra

Urzad Miasta Zielona Góra informuje, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. składac można wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i artystycznych Miasta Zielona Góra na rok 2013.

Stypendia przyznawane sa w nastepujacych dziedzinach:

 • literatura,
 • muzyka,
 • taniec,
 • sztuki plastyczne,
 • fotografia i film,
 • teatr,
 • architektura.

Stypendia moga byc przyznawane osobom zamieszkałym w Zielonej Górze lub w innych
miejscowosciach w kraju i za granica, jeżli ich działania twórcze lub artystyczne dotycza Miasta Zielona Góra.

Stypendia przyznaje sie w nastepujacych grupach wiekowych:

 • dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych ,
 • dla studentów i absolwentów uczelni artystycznych, przy czym przez absolwenta rozumie sie
 • osoby, które ukonczyły studia nie dawniej, ni dwa lata temu,
 • dla twórców i artystów, którzy nie przekroczyli 35 roku ycia.

Stypendia w uzasadnionych przypadkach moga byc przyznawane corocznie tym samym osobom.

Wnioski o przyznanie stypendium moga składac:

 • szkoły, w przypadku uczniów, studentów i absolwentów,
 • zainteresowani twórcy i artysci,
 • instytucje artystyczne i placówki upowszechniania kultury,
 • zwiazki i stowarzyszenia zrzeszajace twórców i artystów,
 • inne jednostki organizacyjne, których statutowy zakres działalnosci obejmuje zadania w danej dziedzinie kultury i sztuki.

Wnioski o przyznanie stypendium powinny zawierac:

 • dane osobowe kandydata na stypendyste ( imie i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres
 • zamieszkania, miejsce nauki lub pracy, PESEL, nazwa Urzedu Skarbowego i nr konta kandydata ),
 • informacje dotyczace dotychczasowej działalnosci twórczej lub artystycznej kandydata na stypendyste oraz jego osiagniecia w danej dziedzinie,
 • program stypendium obejmujacy: cel, na który ma byc przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium i termin jej zakonczenia,
 • opinie jednej z instytucji wymienionych w punkcie 5,
 • jeeli kandydat pobiera inne stypendium – informacje o tym stypendium i okres jego pobierania,
 • wnioski moga byc uzupełnione dokumentacja faktograficzna.

Wnioski o przyznanie stypendium naley składac w sekretariacie Wydziału Sportu, Kultury
i Turystyki Urzedu Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, III pietro, pokój 309, tel.: (68) 45 64 309, na formularzu załaczonym poniej. Formularze wniosków dostepne sa równie w sekretariacie Wydziału.

Wnioski złożone po terminie, tj. po 30 kwietnia 2013 r. oraz wnioski niekompletne pozostana bez
rozpatrzenia.

Informacje pochodzą ze strony: bip.zielonagora.pl

Kontakt

Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki Urzedu Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
tel. 68 45 64 309
urzadmiasta@um.zielona-gora.pl
bip.zielonagora.pl