Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe114
 • inne18
 • sportowe46
 • socjalne26
 • artystyczne47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Student Plus 2023- stypendia dla studentów z Leszna

organizator:

Urząd Miasta Leszna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2023

Student Plus 2023- stypendia dla studentów z Leszna

Stypendium przyznawane jest uzdolnionym studentom na pokrycie kosztów związanych z edukacją.

Studentem w rozumieniu ww. uchwały jest osoba, która kształci się na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, która nie ukończyła 26 roku życia.

Maksymalna wysokość stypendium, wypłacanego co miesiąc, może wynieść nawet 1.000,00zł.,

KRYTERIUM PRZYZNANIA POMOCY

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

a) jest studentem studiów wyższych w systemie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,

b) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane, nie niższą niż 4,0,

c) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

d) nie powtarzał roku,

e) ukończył szkołę ponadpodstawową na terenie miasta Leszna,

f) zamieszkiwał na terenie miasta Leszna co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki na studiach wyższych,

g) wykazuje się wybitnymi osiągnięciami w nauce, działalnością naukową bądź społeczną.

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje indywidualnie każdemu studentowi.. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku jednocześnie może ubiegać się tylko o jedno stypendium.

WNIOSEK

Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:

a) nazwę uczelni,

b) dane osobowe studenta,

c) dokumenty przedstawiającą średnią arytmetyczną, o której mowa w pkt 1 lit. b), – Kryterium przyznania pomocy (pkt II) d) dokument poświadczający spełnienie kryteriów, o których mowa w pkt 1 lit. c) i lit.

d) – Kryterium przyznania pomocy (pkt II)

e) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (tj. liceum lub technikum) na terenie miasta Leszna,

f) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Leszna przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki na studiach,

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych,

h) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki okres ma być przyznane stypendium.

Do wniosku o przyznanie stypendium student załącza prezentację szczególnych osiągnięć bądź działań wolontariackich.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, należy złożyć w terminie do 15 października każdego roku w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna.

Informacje pochodzą ze strony: leszno.pl

Inne oferty stypendiów dla studentów dostępne są w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna
ul. Przemysłowa 10
Leszno
tel. 65 529 81 00
um@leszno.pl
www.leszno.pl