Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci26
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne7
 • sportowe15
 • naukowe19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Studenckie stypendia motywacyjne w Gminie Kleszczów

organizator:

Gmina Kleszczów

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 10.11.2017

Studenckie stypendia motywacyjne w Gminie Kleszczów

Do 10 listopada są przyjmowane w Urzędzie Gminy wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za rok akademicki 2016/2017. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • nie ukończyli 26 roku życia,
 • posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie gminy Kleszczów od co najmniej 1 roku,
 • nie uzyskują stałych dochodów na podstawie umowy o pracę lub zlecenie,
 • ukończyli pierwszy rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia za rok – co najmniej 3,5) lub promujący Gminę Kleszczów, poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Stypendium może być przyznane studentom, którzy Gminę Kleszczów promują zespołowo poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych – co najmniej na szczeblu krajowym.

Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest ukończenie I roku studiów oraz każdego kolejnego roku i uzyskanie wpisu na rok następny.

Z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów student może otrzymać łączne stypendium:

 • w wysokości 100 proc. kwoty stypendium, przyznanej za pierwszy kierunek;
 • w wysokości 50 proc. kwoty stypendium przyznanej za drugi i kolejny kierunek studiów.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego,
 • oświadczenie o nieosiąganiu dochodów,
 • informacje osobowe,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o średniej ocen za zaliczony rok studiów, wystawione przez właściwy dziekanat szkoły wyższej oraz informacja o uzyskaniu wpisu na kolejny rok akademicki lub o zakończeniu nauki.

Odpowiedzialny: Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji, stanowisko ds. stypendiów, kultury i opieki nad dziećmi do lat 3, tel.: 44 731 66 25 (pok. nr 5).

Podstawa prawna: uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów, mających stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów.

Informacje pochodzą ze strony www.kleszczow.pl

Kontakt

Referat Zdrowia, Oświaty, Kultury i Promocji
ul. Główna 47
97-410 Kleszczów
tel.: 44 731 66 25
kleszczow@kleszczow.pl
www.kleszczow.pl