Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci58
 • absolwenci15
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe69
 • inne4
 • artystyczne33
 • socjalne10
 • sportowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie7
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd52
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Studencki Program Stypendialny

organizator:

Wrocławskie Centrum Akademickie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Studencki Program Stypendialny

Studencki Program Stypendialny Prezydenta Wrocławia

Zmiany w Studenckim Programie Stypendialnym Prezydenta Wrocławia

Doktoranci, a także studenci ostatnich lat studiów będą mogli ubiegać się o nowe miejskie stypendia. To efekt zmian wprowadzonych przez Radę Miejską w Studenckim Programie Stypendialnym. Na stronie www.wca.wroc.pl można już pobrać wniosek o przyznanie stypendiów dla doktorantów w trzech nowych kategoriach. Ich wysokość to 2000 zł.

16 czerwca 2011 r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w dotychczasowym Studenckim Programie Stypendialnym. Jak zmieniły się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów?

Stypendia dla doktorantów

Nowa uchwała Rady Miejskiej przewiduje 3 nowe kategorie stypendiów dla doktorantów:
stypendium im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
stypendium im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych;
stypendium im. Maxa Borna – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych.

Szczegółowe informacje na temat nowej oferty stypendialnej dla doktorantów oraz wniosek o udzielenie stypendiów dostępne są do pobrania na stronach Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl).

Warto zaznaczyć, że wyjątkowo w roku akademickim 2011/12 doktoranci mają możliwość ubiegania się o stypendia zarówno przyznawane w dotychczas obowiązującym trybie, jak i według nowych zasad (dla stypendiów przyznawanych na dotychczasowych zasadach termin składania wniosków minął 30 czerwca 2011). W przypadku wydania pozytywnej decyzji w obu trybach, student może wybrać tylko jedno ze stypendiów.

Stypendia dla studentów

O stypendium dla studentów mogą ubiegać się studenci dwóch ostatnich lat studiów magisterskich, uczestniczący w szkoleniu, którego program oparty jest na modelu wypracowanym i wdrożonym w ramach pilotażowego projektu współpracy biznesu, uczelni i samorządu „Wrocławski Absolwent”.

Pilotaż realizowany był na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011.

Celem szkoleń opartych na modelu „Wrocławski Absolwent” jest uzupełnienie niespecjalistycznych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców u wszystkich absolwentów bez względu na dziedzinę studiów. Szkolenie obejmuje zintegrowane szkolenie pracy w interdyscyplinarnym zespole (taką potrzebę wskazali pracodawcy), w ramach którego kształcone są kompetencje w czterech obszarach: umiejętność pracy i efektywnej komunikacji w zespole; praktyczna znajomość języka obcego; umiejętności numeryczne; twórcze rozwiązywanie problemów.

Szczegółowe informacje na temat nowej oferty stypendialnej dla studentów – uczestników zintegrowanych szkoleń dostępne są na stronach Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl).

Wniosek dla studentów ubiegających się o stypendium zostanie zamieszczony na stronie nie później niż 1 października 2011 r.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie
Rynek 13
50-101 Wrocław
tel. 71 770 20 00/ 04
wca@um.wroc.pl
www.wca.wroc.pl