Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Studencki Program Stypendialny

organizator:

Wrocławskie Centrum Akademickie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Studencki Program Stypendialny

Studencki Program Stypendialny Prezydenta Wrocławia

Zmiany w Studenckim Programie Stypendialnym Prezydenta Wrocławia

Doktoranci, a także studenci ostatnich lat studiów będą mogli ubiegać się o nowe miejskie stypendia. To efekt zmian wprowadzonych przez Radę Miejską w Studenckim Programie Stypendialnym. Na stronie www.wca.wroc.pl można już pobrać wniosek o przyznanie stypendiów dla doktorantów w trzech nowych kategoriach. Ich wysokość to 2000 zł.

16 czerwca 2011 r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w dotychczasowym Studenckim Programie Stypendialnym. Jak zmieniły się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów?

Stypendia dla doktorantów

Nowa uchwała Rady Miejskiej przewiduje 3 nowe kategorie stypendiów dla doktorantów:
stypendium im. Ludwika Hirszfelda – w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
stypendium im. Hugona Steinhausa – w zakresie nauk matematycznych;
stypendium im. Maxa Borna – w zakresie nauk fizycznych i chemicznych.

Szczegółowe informacje na temat nowej oferty stypendialnej dla doktorantów oraz wniosek o udzielenie stypendiów dostępne są do pobrania na stronach Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl).

Warto zaznaczyć, że wyjątkowo w roku akademickim 2011/12 doktoranci mają możliwość ubiegania się o stypendia zarówno przyznawane w dotychczas obowiązującym trybie, jak i według nowych zasad (dla stypendiów przyznawanych na dotychczasowych zasadach termin składania wniosków minął 30 czerwca 2011). W przypadku wydania pozytywnej decyzji w obu trybach, student może wybrać tylko jedno ze stypendiów.

Stypendia dla studentów

O stypendium dla studentów mogą ubiegać się studenci dwóch ostatnich lat studiów magisterskich, uczestniczący w szkoleniu, którego program oparty jest na modelu wypracowanym i wdrożonym w ramach pilotażowego projektu współpracy biznesu, uczelni i samorządu „Wrocławski Absolwent”.

Pilotaż realizowany był na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2010/2011.

Celem szkoleń opartych na modelu „Wrocławski Absolwent” jest uzupełnienie niespecjalistycznych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców u wszystkich absolwentów bez względu na dziedzinę studiów. Szkolenie obejmuje zintegrowane szkolenie pracy w interdyscyplinarnym zespole (taką potrzebę wskazali pracodawcy), w ramach którego kształcone są kompetencje w czterech obszarach: umiejętność pracy i efektywnej komunikacji w zespole; praktyczna znajomość języka obcego; umiejętności numeryczne; twórcze rozwiązywanie problemów.

Szczegółowe informacje na temat nowej oferty stypendialnej dla studentów – uczestników zintegrowanych szkoleń dostępne są na stronach Wrocławskiego Centrum Akademickiego (www.wca.wroc.pl).

Wniosek dla studentów ubiegających się o stypendium zostanie zamieszczony na stronie nie później niż 1 października 2011 r.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie
Rynek 13
50-101 Wrocław
tel. 71 770 20 00/ 04
wca@um.wroc.pl
www.wca.wroc.pl