Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów we Wrocławiu 2023

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2023

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów we Wrocławiu 2023

Stypendium dla doktorantów przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z ośmiu kategorii stypendialnych. Stypendia przyznawane są doktorantowi na okres 9 miesięcy.

Zasadniczym kryterium do uzyskania stypendium przez doktoranta są wybitne osiągnięcia w dziedzinach wiedzy odpowiadających jednej z ośmiu kategorii stypendialnych:

 • stypendium im. Ludwika Hirszfelda zakresie nauk biologicznych i medycznych;
 • stypendium im. Hugona Steinhausa z zakresu nauk matematycznych;
 • stypendium im. Maxa Borna: w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
 • stypendium im. Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki
 • stypendium im. Jana Mozrzymasa w zakresie badań interdyscyplinarnych;
 • stypendium im. Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
 • stypendium im. Mariana Suskiego w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych;
 • stypendium im. Alfreda Jahna w zakresie nauk o Ziemi i środowisku.

Fundusz Stypendialny im. Maksa Borna ustanowiony został przez przedstawicieli środowiska naukowego związanego z Politechniką Wrocławska i Uniwersytetem Wrocławskim w 2003 r.

Składanie wniosków on-line przez doktorantów odbywa się za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia danego roku akademickiego. Wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji SPS.

Wymagane dokumenty
Złożony przez doktoranta za pośrednictwem aplikacji internetowej Studenckiego Programu Stypendialnego wniosek on-line powinien zawierać w formie pliku pdf dokumenty potwierdzające:

 • status doktoranta z wyszczególnieniem nazwy, kierunku, roku i semestru studiów w postaci zaświadczenia wydanego przez wrocławską uczelnię lub instytut zawierającego pieczęć uczelni lub instytutu, datę jego wydania, czytelny podpis osoby wydającej dokument;
 • osiągnięcia i dorobek naukowy doktoranta w dziedzinie wiedzy odpowiadającej jednej z ośmiu kategorii stypendialnych, o których mowa w § 4 pkt 1 Uchwały nr XLII/1089/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego.

Informacje pochodzą ze strony: wca.wroc.pl

Inne oferty stypendialne dla doktorantów są dostępne w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13 (II p.)
50-101 Wrocław
tel. 71 798 13 15
bwu@um.wroc.pl
wca.wroc.pl