Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów we Wrocławiu

organizator:

Urząd Miejski Wrocławia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2019

Studencki Program Stypendialny dla doktorantów we Wrocławiu

Studencki Program Stypendialny realizowany jest we Wrocławiu już od kilku lat z inicjatywy Prezydenta Miasta Wrocławia. O stypendium finansowane ze środków Gminy Wrocław mogą ubiegać się laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów, studenci wyjeżdżający za granicę jak również doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych oraz placówek naukowych, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinach wiedzy nawiązujących do zakresu działalności wielkich wrocławskich naukowców:

 • Ludwika Hirszfelda w zakresie nauk biologicznych i medycznych;
 • Hugona Steinhausa w zakresie nauk matematycznych;
 • Maxa Borna w zakresie nauk fizycznych i chemicznych;
 • Jerzego Grotowskiego w zakresie sztuki;
 • Wincentego Stysia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych;
 • Jana Mozrzymasa w zakresie nauk interdyscyplinarnych.

Formularz wniosku online dla doktorantów dostępny jest tutaj  (wniosek on-line) oraz w zakładce dot.  Studenckiego Programu Stypendialnego w pliku dokumenty do pobrania  (link w załączeniu wca.wroc.pl/sps-dokumenty-do-pobrania).

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcja dot. wypełniania formularza wniosku on-line Stypendium dla doktorantów (jest tutaj) oraz Regulaminem przyznawania stypendiów dla doktorantów  (jest tutaj).

Do wniosku online należy dołączyć jeden plik pdf  według podanej nazwy pliku tj. nazwisko kandydata.pdf  zgodnie z poniższym wykazem odpowiadającym poszczególnym kategoriom stypendialnym:

W ramach kategorii stypendialnych im. Ludwika Hirszfelda, Hugona Steinhausa, Maxa Borna,Wincentego Stysia, Jana Mozrzymasa:

 1. CV (maksymalnie 1 strona)
 2. Zaświadczenie o statusie doktoranta
 3. Numerowany wykaz publikacji oraz prac naukowych wraz z podaniem ich parametrów punktowych (np. Impact Factor)
 4. Lista najważniejszych projektów badawczych (ze wskazaniem roli pełnionej przez wnioskodawcę), staży, czynnych udziałów w konferencjach (maksymalnie 3 strony)
 5. Opinie i rekomendacje (maksymalnie 2 strony)
 6. Potwierdzenie przyjęcia do recenzji, druku etc. prac wymienionych w punkcie 2.
 7. Zaświadczenie o statusie doktoranta (maksymalnie 1 strona)
 8. Inne ważne dla kandydata informacje (maksymalnie 1 strona)

  W kategorii stypendialnej im. Jerzego Grotowskiego:
 1. CV (maksymalnie 1 strona)
 2. Zaświadczenie o statusie doktoranta
 3. Numerowany wykaz publikacji naukowych wraz z podaniem ich parametrów punktowych (np. Impact Factor), wystaw indywidualnych i najważniejszych realizacji artystycznych
 4. Lista najważniejszych projektów badawczych (ze wskazaniem roli pełnionej przez wnioskodawcę), staży, czynnych udziałów w konferencjach (maksymalnie 3 strony)
 5. Opinie i rekomendacje (maksymalnie 2 strony)
 6. Liczba i wykaz publicznych prezentacji autorskich dzieł sztuki, np. muzycznych – kompozytor utworu symfonicznego, spektaklu operowego, baletowego; filmowych
  i teatralnych – reżyser, scenarzysta; plastycznych – autor indywidualnej wystawy plastycznej, pomnika (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, szczegóły publicznej prezentacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy)
 7. Wykaz publikacji autorskich utworów artystycznych, np. dzieł plastycznych, filmów, spektakli teatralnych/baletowych, partytur/nagrań/wykonań utworów muzycznych, powieści/tomów wierszy (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia/prezentacji, formę publikacji, zasięg: krajowy lub międzynarodowy)
 8. Wykaz znaczących publicznych wydarzeń artystycznych z bezpośrednim aktywnym udziałem kandydata (np. rola pierwszoplanowa/ drugoplanowa w spektaklu/filmie, solista/dyrygent koncertu symfonicznego/kameralnego/ spektaklu operowego/ baletowego)
 9. Wykaz znaczących dzieł sztuki, których doktorant jest współautorem, zrealizowanych i zaprezentowanych publicznie, np. autorstwo/ współautorstwo muzyki, zdjęć, choreografii, scenografii do filmu/spektaklu, udziału w zbiorowej wystawie plastycznej, autorstwo opracowania plastycznego wystawy/ spektaklu/ książki/ katalogu (proszę podać tytuł, rodzaj dzieła, rok i miejsce stworzenia, zasięg krajowy, międzynarodowy)
 10. Wykaz krajowych i zagranicznych nagród, wyróżnień, stypendiów
 11. Wykaz najważniejszych realizacji zleconych, zamówień artystycznych, wdrożeń, wzorów patentowych, projektów komercyjnych
 12. Zaświadczenie o statusie doktoranta (maksymalnie 1 strona)
 13. Inne ważne dla kandydata informacje (maksymalnie 1 strona), np. udział
  w warsztatach, kursach mistrzowskich, rezydencji artystycznych (proszę podać nazwę, datę i miejsce); Inne ważne dla kandydata informacje (maksymalnie 1 strona),
  np. udział w projektach badawczych finansowanych ze środków innych niż środki statutowe jednostki macierzystej (proszę podać zakres obowiązków, datę, miejsce
  i zasięg imprezy), odczyty/ prezentacje/ publikacje konferencyjne, członkostwa
  w organizacjach artystycznych i naukowych, publikacje tekstów naukowych/krytycznych, wolontariat, popularyzacja sztuki i nauki itp. oraz organizacji wystaw, festiwali, warsztatów

UWAGA: Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeniesienia wniosku do innej kategorii konkursowej.

Osoby ubiegające się o stypendium mogą złożyć tylko 1 wniosek. Ponadto osoby, które korzystały z programów stypendialnych, w tym ze stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego są zobowiązane odnotować ten fakt w formularzu on-line.

Informacja o wynikach Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów  dostępna będzie na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego  w pierwszym tygodniu listopada 2019 r.

W razie pytań organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny lub email:
Monika Płoszaj tel. 71 770 20 04, email: monika.ploszaj@um.wroc.pl 

Informacje pochodzą ze strony wca.wroc.pl.

Kontakt

Wrocławskie Centrum Akademickie, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia
Rynek 13 (II p.)
50-101 Wrocław
tel. 71 770 20 04
monika.ploszaj@um.wroc.pl 
wca.wroc.pl