Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne7
 • naukowe26
 • inne5
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stryszów – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Gminy Stryszów

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2023

Stryszów – stypendia sportowe

Wójt Gminy przypomina o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Stryszów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięte w 2022 r. 

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego, składa się w Urzędzie Gminy w Stryszowie, w terminie do 31 stycznia 2023 r. zgodnie z formularzem wniosku.

 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który uprawia dyscyplinę sportu we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.
 2. Stypendium sportowe może być przyznane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
 3. Stypendium sportowe może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.
 4. Stypendia sportowe przyznaje, wstrzymuje i pozbawia Wójt na uzasadniony wniosek, który mogą składać:
  1. kluby sportowe;
  2. dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy.
 5. Wysokość stypendium jest uzależniona od:
  1. kwoty zapisanej na ten cel w budżecie ;
  2. ilości wniosków o przyznanie stypendium sportowego;
  3. osiągniętego wyniku sportowego.
 6. O ostatecznej wysokości stypendiów sportowych decyduje Wójt.
 7. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 8. Wniosek powinien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem osiągnięć sportowych kandydata.
 9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: samorzad.gov.pl/web/gmina-stryszow

Inne oferty stypendiów sportowych dostępne są na stronie naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Stryszów
Stryszów 149
34-146 Stryszów
tel. 33 879 74 12
gmina@stryszow.pl
samorzad.gov.pl/web/gmina-stryszow/