Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci49
 • absolwenci16
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne16
 • artystyczne31
 • sportowe24
 • naukowe66
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie1
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • pomorskie4
 • śląskie8
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd46
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

STREFA PRACY- program aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych województwa mazowieckiego

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.1969

STREFA PRACY- program aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych województwa mazowieckiego

Warunki aplikacji

„STREFA PRACY- program aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych województwa mazowieckiego” to projekt Europejskiego Centrum doradztwa Finansowego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia, absolwentów szkół wyższych wchodzących na regionalny rynek pracy. Udział w projekcie ma poprawić sytuację tych osób na rynku pracy, zwiększyć ich atrakcyjność, wyposażyć w nowe umiejętności i kompetencje, pomóc w znalezieniu pierwszej pracy.

W ramach projektu pomocą zostanie objętych 60 osób, podczas 4 edycji liczących każdorazowo po 15 osób. 16 najlepszych uczestników, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie, odbędzie 3 miesięczny, płatny staż.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:

 • w dniu podpisania umowy uczestnictwa w projekcie nie ukończyły 25 roku życia oraz posiadają tytuł licencjata, inżyniera lub magistra dowolnej uczelni wyższej województwa mazowieckiego;

i jednocześnie

 • pozostają bez zatrudnienia, nie wykonują pracy zarobkowej, są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny/a lub poszukujący/a pracy.

Priorytetowo traktowani będą absolwenci kończący studia na kierunkach:

 • Psychologia;
 • Socjologia;
 • Ekonomia;
 • Finanse;
 • zarządzie i marketing

Przyjmowanie zgłoszeń ma charakter ciągły, a nabór do każdej grupy zamykany jest na 14 dni1 przed rozpoczęciem szkoleń. Terminy rozpoczęcia szkoleń dla poszczególnych grup ogłaszane będą na stronie internetowej projektu http://www.ecdf.pl/strefapracy pracy.

Kryteria oceny

Formularze zgłoszeniowe będą oceniane na podstawie części motywacyjnej formularza, dokonywanej przez Komisję, w skład której wejdą Koordynator Projektu oraz Doradca Zawodowy.

 

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
Al. Niepodległości 186/17
(budynek na tyłach Urzędu Patentowego)
00-608 Warszawa
tel: (022) 465 98 86
fax: (022) 465 98 96

e-mail: a.tosik@ecdf.pl
http://www.ecdf.pl/strefapracy/index7.htm

Kontakt

.
.
.