Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci67
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni60
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe47
 • naukowe22
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rządu RP dla Młodych Naukowców z Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu

organizator:

Studium Europy Wschodniej UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 01.03.2023

Stypendia Rządu RP dla Młodych Naukowców z Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uczelniach polskich w okresie od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców” adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji. W roku akademickim 2023/24 zostanie zrealizowana XXI edycja Programu.

Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.

Stypendia są przyznawane na realizację projektu badawczego w ramach stażu naukowego.

Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i poza nadzwyczajnymi okolicznościami, bez możliwości przedłużenia.

Łączny czas trwania stażu i kursu językowego wynosi 10 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2024 r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Zasady zostały opisane w Umowie i Regulaminie Programu. Ewentualne dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2024 r.

Realizacja programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 września 2023 r. Kursem Przygotowawczym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego.

W wypadku stypendystów przyjętych na staż, ale bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu zacznie się 1 sierpnia 2023 r. wstępnym kursem językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie nawet 12 miesięcy.

Realizacja stażu (studiów) już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2023 r. i zakończy się 30 czerwca 2024 r.

Wysokość stypendium wynosi 1500,- złotych netto. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Po przyjeździe Stypendyści podpisują umowę, która określa zasady i warunki wypłacania stypendium oraz prawa i obowiązki stron.

Stypendium wypłacane jest wyłącznie osobom przebywającym w czasie stażu w Polsce i niepobierającym innych stypendiów.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres stypendia.studium@uw.edu.pl do 1 marca 2023 r.

Właściwe konsulaty RP osobom, które otrzymały stypendium, będą przyznawać wizy do 31 lipca 2024 r.

WYMAGANIA OGÓLNE

 • Ukończone studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej, lub magisterskiej) przede wszystkim na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu, prawie oraz kierunkach zbliżonych.
 • Wiek kandydatów do 35 lat. 3. Ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu XIX-XXI w. 4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (por. I – 6,7). 5. W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nie znających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązani do samodzielnej nauki języka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą wstępny intensywny kurs języka polskiego w sierpniu 2023 r. (zob. I-7). 6. Aplikacje osób studiujących lub odbywających wszelkiego rodzaju staże, stypendia w Polsce, nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

Inne stypendia dla doktorantów i naukowców znajdziecie w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Studium Europy Wschodniej UW
ul. Oboźna 7, lok. 55
00-927 Warszawa
tel. 22 55 21 888
stypendia.studium@uw.edu.pl
studium.uw.edu.pl