Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci39
 • absolwenci11
 • doktoranci9
 • naukowcy5
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe51
 • sportowe17
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie6
 • podkarpackie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Śląskie – stypendia w dziedzinie kultury 2023

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 14.04.2023

Śląskie – stypendia w dziedzinie kultury 2023

Do 14 kwietnia można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury w 2023 roku. Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury do składania wniosków o stypendia w dziedzinie kultury w 2023 roku. Jest to jedyna prawnie dostępna forma bezpośredniego wsparcia ze środków publicznych osób fizycznych zajmujących się sztuką i dziedzictwem kulturowym.

Wniosek powinien zawierać: informacje o osobie ubiegającej się o stypendium, program stypendialny (opis oraz cel stypendium, plan pracy w okresie realizacji programu stypendialnego) oraz informacje o dorobku (życiorys artystyczny) wraz z dokumentacją. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje.

Stypendium w dziedzinie kultury przeznaczone może być na wykonanie określonego dzieła – programu stypendialnego (np. nagranie płyty, skomponowanie muzyki, napisanie książki, namalowanie cyklu obrazów).

Liczbę stypendiów, ich wysokość oraz czas trwania ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego. W 2023 roku przyznane zostanie 20 stypendiów w wysokości 10 000 zł brutto wypłacane w czterech miesięcznych ratach po 2 500 zł każda. Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium tzn. w ciągu czterech miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. (32) 77 40 211.

Wnioski stypendialne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (pon. – pt. w godzinach 7:30 – 15:30), w siedzibie Biura Zamiejscowego w Bielsku – Białej i Częstochowie lub nadsyłać pocztą na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany dopuszcza się składanie oferty w formacie.pdf (zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Termin składania wniosków stypendialnych upływa z dniem 14 kwietnia 2023 r.

Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od 2002 roku. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 450 stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony: slaskie.pl

A jeśli szukacie innego typu stypendiów artystycznych, to zajrzyjcie do naszej bazy.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. 32 77 40 211
kancelaria@slaskie.pl
slaskie.pl