Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.11.2015

Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja

W ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja możliwe będzie przyznanie wsparcia stypendialnego 500 uczennicom/uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie może otrzymać uczennica/uczeń, która/który spełnia następujące warunki (kryteria obowiązkowe):

 • uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej;
 • stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;
 • osiągnięcie wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego w wysokości 100 % punktów z części matematycznej i 100 % punktów dotyczącej języka obcego nowożytnego (w przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w latach 2013-2014 wynik powinien wynosić 100 % możliwych do uzyskania punktów);
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,5;
 • niepobieranie przez ucznia za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach projektu stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach projektu, które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków.

Uwaga! Stypendium może otrzymać jedynie osoba, która spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej, w tym również kryterium dotyczące wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego.

Swoje szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:
– uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju trzeciego stopnia (centralnego)
lub
– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty – I edycja w imieniu Samorządu Województwa Śląskiego realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.efs-stypendia.slaskie.pl lub pod numerami telefonów: 32 77 40 423 lub 32 77 40 424.

Informacje zamieszczone przez Organizatora.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel. 32 77 40 423 lub 32 77 40 424.

www.efs-stypendia.slaskie.pl