Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci14
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • artystyczne18
 • socjalne9
 • naukowe30
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Skawina – stypendium sportowe

organizator:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2020

Skawina – stypendium sportowe

STYPENDIA SPORTOWE:

 • przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
 • przyznawane są zawodnikom, posiadającym status amatora, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, międzynarodowym lub krajowym;
 • może otrzymać zawodnik mieszkający na stałe na terenie gminy Skawina lub reprezentujący lokalny klub sportowy;
 • może być wypłacane zawodnikowi do końca roku, w którym ukończył 25 lat;
 • wnioski za dany rok kalendarzowy należy składać do dnia 28 lutego roku następnego w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 14, parter) – zawsze na podstawie aktualnie
 • obowiązującego zarządzenia burmistrza (publikujemy je w „aktualnościach sportowych”);
 • podstawą obliczenia jest aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • więcej szczegółowych informacji znajdziecie w załącznikach.

CO ZAWIERA WNIOSEK:

 • dane osobowe zawodnika (lub działacza/trenera sportowego),
 • dokument potwierdzający przynależność zawodnika do danego stowarzyszenia kultury fizycznej lub klubu sportowego (lub działacza/trenera sportowego);
 • opis osiągnięć sportowych zawodnika,
 • dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia.

JAK PRZEBIEGA OCENA:

 • wnioski rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina komisja w składzie:
  a) burmistrz lub zastępca burmistrza,
  b) przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miasta właściwej do spraw kultury fizycznej,
  c) przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej,
  d) dwóch przedstawicieli komisji Rady Miejskiej właściwej ds. sportu,
  e) przedstawiciel Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,
  która udziela Burmistrzowi stosownych rekomendacji.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

Dorota Bal, tel.: 12 277 01 03, e-mail: d.bal@gminaskawina.pl
Joanna Maryon-Golonka, tel.: 12 277 01 3, e-mail: j.golonka@gminaskawina.pl

Informacje pochodzą ze strony gminaskawina.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne stypendia sportowe.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 14, pok. 1
32-050 Skawina
tel. 12 277 01 03
d.bal@gminaskawina.pl
www.gminaskawina.pl