Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
 • socjalne10
 • artystyczne32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Siedlce: Stypendia dla twórców

organizator:

Urząd Miasta Siedlce

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 28.02.2018

Siedlce: Stypendia dla twórców

Do końca lutego osoby zajmujące się twórczością artystyczną mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Siedlce na II półrocze 2018 roku. Postępowanie konkursowe dotyczy nie tylko dorosłych twórców, ale także utalentowanych uczniów siedleckich szkół.

Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na II półrocze 2018 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium (zamieszczony poniżej) powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskującego,
– informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,
– program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,
– informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac, preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

O przyznanie stypendiów na II półrocze 2018 roku mogą się również ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkali na terenie miasta Siedlce (Uchwała Nr XIII/186/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2003 roku (z późn. zm.)

Kandydatury uczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:
– nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy,
– samorządu uczniowskiego,
– rady pedagogicznej,
– rady rodziców,
-organizacji działających na terenie szkoły,
– instytucji kultury i sztuki,
– rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
– innych instytucji i organizacji.

Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:
– dane osobowe ucznia,
– nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,
– uzasadnienie wniosku,
– program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin
zakończenia pracy.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:
– udokumentowanej oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych bardzo dobrej lub wzorowej,
– udokumentowanej średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),
– udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Wnioski o przyznanie stypendium można otrzymać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki (pok. 112), Urząd Miasta w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2.

Informacje pochodzą ze strony www.siedlce.pl

Kontakt

Referat Kultury, Sportu i Turystyki
Skwer Niepodległości 2
Siedlce


www.siedlce.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Wniosek