Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Siedlce: stypendia artystyczne

organizator:

Urząd Miasta Siedlce

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.10.2018

Siedlce: stypendia artystyczne

Prezydent Miasta Siedlce informuje, że do 1 października osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie Siedlec, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na 2019 rok (roczne i na I półrocze).

Prezydent Miasta działa na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
– dane osobowe wnioskującego,
– informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,
– program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,
– informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac, preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

O przyznanie stypendiów na 2019 rok mogą się również ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkali na terenie miasta Siedlce (Uchwała Nr XIII/186/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2003 roku (ze zm.).

Kandydatury uczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:
– nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy,
– samorządu uczniowskiego,
– rady pedagogicznej,
– rady rodziców,
-organizacji działających na terenie szkoły,
– instytucji kultury i sztuki,
– rodziców lub opiekunów prawnych ucznia,
– innych instytucji i organizacji.

Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:
– dane osobowe ucznia,
– nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,
– uzasadnienie wniosku,
– program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin
zakończenia pracy.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:
– udokumentowanej oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych bardzo dobrej lub wzorowej,
– udokumentowanej średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),
– udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury
i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 1 października 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Wnioski i informacje można otrzymać w Referacie Kultury, Sportu i Turystyki (pok. 112), tel. 25 794 37 95, Urząd Miasta w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2.

Są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Informacje pochodzą ze strony www.siedlce.pl

Kontakt

Referat Kultury, Sportu i Turystyki (pok. 112)
Skwer Niepodległości 2
Siedlce
tel. 25 794 37 95

www.siedlce.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek