Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Siechnice – stypendium naukowe, artystyczne i sportowe 2024

organizator:

Urząd Miejski w Siechnicach

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2024

Siechnice – stypendium naukowe, artystyczne i sportowe 2024

O przyznanie stypendium w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na rok szkolny 2024/2025 ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Siechnice.
O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 1. określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, olimpiadach organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub w innych konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2. średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 1. określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa i ogólnopolskie instytucje kultury, na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dziedzinie: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), taniec, muzyka
  i śpiew, teatr i film;
 2. średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia:

 • spełnili jedno z poniższych kryteriów:

a) w konkurencjach indywidualnych, drużynowych zdobyli medale, zajęli miejsca I-X w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej zwanego dalej MEN, Kuratora Oświaty zwanego dalej KO oraz przez Polskie Związki Sportowe zwane dalej PZ, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Szkolne Związki Sportowe zwane dalej SZS na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;

b) w sportach drużynowych uzyskali tytuł najlepszego zawodnika w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej zwanego dalej MEN, Kuratora Oświaty zwanego dalej KO oraz przez Polskie Związki Sportowe zwane dalej PZS, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Szkolne Związki Sportowe zwane dalej SZS na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;

c) zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej;

 • uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie do 15 lipca 2024 r. , dołączając:

w przypadku stypendium naukowego lub artystycznego:

 • kserokopię nie więcej niż trzech dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane za dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę;
 • kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie naukowe lub artystyczne jest kserokopia dyplomu z datą i nazwą organizatora imprez określonych w §5 pkt 1 i §6 pkt 1, posiadający szczebel i zdobyte miejsce. W przypadku braku dyplomu, jedynym akceptowanym dokumentem jest zaświadczenie, posiadające te same dane co dyplom.

w przypadku stypendium sportowego:

 • zaświadczenia, potwierdzające nie więcej niż trzy osiągnięcia sportowe uzyskane za dany rok szkolny;
 • kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie sportowe jest:

 1.  zaświadczenie związku sportowego;
 2. zaświadczenie związku sportowego o uzyskaniu tytułu najlepszego zawodnika, zdobytego w imprezach określonych w §7 pkt 1 lit. b uchwały;
 3. zaświadczenie związku sportowego o powołaniu do kadry narodowej lub wojewódzkiej.

Udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku muszą być ułożone w układzie chronologicznym, ponumerowane i spięte trwale, zgodnie z kolejnością wpisaną w tabeli we wniosku.

Uwaga!

W przypadku uzyskania osiągnięć między 15 lipca, a 31 sierpnia wnioskodawca może przedłożyć zdobyte osiągnięcie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po 31 sierpnia, jednocześnie weryfikując wykazane we wniosku osiągnięcia.

Informacje pochodzą ze strony: siechnice.gmina.pl
Jeśli szukacie innych ofert stypendiów dla uczniów, zajrzyjcie na naszą stronę.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach
ul. Kolejowa 4a
55-011 Siechnice
tel. 71 78 60 995, 512 286 703
we@umsiechnice.pl
www.siechnice.gmina.pl