Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie62
 • studenci79
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne13
 • sportowe27
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Siechnice – stypendium naukowe, artystyczne i sportowe 2023

organizator:

Urząd Miejski w Siechnicach

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.07.2023

Siechnice – stypendium naukowe, artystyczne i sportowe 2023

O przyznanie stypendium w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na rok szkolny 2023/2024 ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Siechnice.

O stypendium naukowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 1.  określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, olimpiadach organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub w innych konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2. średnią ocen przynajmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium artystyczne mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia uzyskali:

 1.  określone w § 9 ust.2 osiągnięcia w konkursach, przeglądach i festiwalach z dziedziny kultury i sztuki, ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa i ogólnopolskie instytucje kultury, na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dziedzinie: literatura, sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), taniec, muzyka
  i śpiew, teatr i film;
 2. średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

O stypendium sportowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane są stypendia:

 • spełnili jedno z poniższych kryteriów:

a) w konkurencjach indywidualnych, drużynowych zdobyli medale, zajęli miejsca I-X w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej zwanego dalej MEN, Kuratora Oświaty zwanego dalej KO oraz przez Polskie Związki Sportowe zwane dalej PZ, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Szkolne Związki Sportowe zwane dalej SZS na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;

b) w sportach drużynowych uzyskali tytuł najlepszego zawodnika w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, rozgrywkach ligowych organizowanych z listy Ministra Edukacji Narodowej zwanego dalej MEN, Kuratora Oświaty zwanego dalej KO oraz przez Polskie Związki Sportowe zwane dalej PZS, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub Szkolne Związki Sportowe zwane dalej SZS na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w innych imprezach sportowych;

c) zostali powołani do kadry narodowej lub wojewódzkiej;

 •  uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie do 15 lipca 2023 r. , dołączając:

w przypadku stypendium naukowego lub artystycznego:

 1. kserokopię nie więcej niż trzech dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane za dany rok szkolny, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę;
 2. kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie naukowe lub artystyczne jest kserokopia dyplomu z datą i nazwą organizatora imprez określonych w §5 pkt 1 i §6 pkt 1, posiadający szczebel i zdobyte miejsce. W przypadku braku dyplomu, jedynym akceptowanym dokumentem jest zaświadczenie, posiadające te same dane co dyplom.

w przypadku stypendium sportowego:

 1.  zaświadczenia, potwierdzające nie więcej niż trzy osiągnięcia sportowe uzyskane za dany rok szkolny;
 2. kserokopię świadectwa za dany rok szkolny, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez szkołę.

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie sportowe jest:

 1.  zaświadczenie związku sportowego;
 2. zaświadczenie związku sportowego o uzyskaniu tytułu najlepszego zawodnika, zdobytego w imprezach określonych w §7 pkt 1 lit. b uchwały;
 3. zaświadczenie związku sportowego o powołaniu do kadry narodowej lub wojewódzkiej.

Udokumentowane osiągnięcia wykazane we wniosku muszą być ułożone w układzie chronologicznym, ponumerowane i spięte trwale, zgodnie z kolejnością wpisaną w tabeli we wniosku.

W przypadku uzyskania osiągnięć między 15 lipca, a 31 sierpnia wnioskodawca może przedłożyć zdobyte osiągnięcie najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych po 31 sierpnia, jednocześnie weryfikując wykazane we wniosku osiągnięcia.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z uchwałą i składanie wniosków na właściwych formularzach.

Informacje pochodzą ze strony: siechnice.gmina.pl
Jeśli szukacie innych ofert stypendiów dla uczniów, zajrzyjcie na naszą stronę.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach
ul. Kolejowa 4a
55-011 Siechnice
tel. 71 78 60 995, 512 286 703
we@umsiechnice.pl
www.siechnice.gmina.pl