Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie36
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ścinawa – stypendia naukowe, artystyczne i nagrody sportowe

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2020

Ścinawa – stypendia naukowe, artystyczne i nagrody sportowe

Uzdolnieni uczniowie z gminy Ścinawa mogą ubiegać się o stypendia samorządowe. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach: za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia naukowe, za szczególne osiągnięcia artystyczne, za szczególne osiągnięcia sportowe. Wnioski (za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia artystyczne należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, w biurze nr 4 – w terminie: w terminie: do 14 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej, do 30 czerwca uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Z kolei wnioski o przyznanie nagrody sportowej przyjmowane będą do 15 czerwca br.

Do składania wniosków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będący mieszkańcami gminy Ścinawa, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 osiągnęli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen:
• 5,20 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
• 5,00 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum;
• 4,80 – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Średnia ocen podawana do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania. Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne uprawniony jest uczeń, który:
• indywidualnie zdobył nagrodę główną, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
• grupowo zdobył nagrodę główna, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter, w terminie:

 • do 14 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej,
 • do 30 czerwca br. – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Zdolni sportowcy mogą otrzymać nagrody za osiągnięte wyniki sportowe zarówno indywidualnie jak i zespołowo, spełniając następujące kryteria:

 • uczeń lub student do ukończenia 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
 • zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
 • zajął od I-VI miejsca w zawodach, olimpiadach i paraolimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
 • zawodnik powyżej 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:
 • zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
 • co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter w terminie do dnia 15 czerwca.

Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego.

Pliki do pobrania:
Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego

Wniosek o przyznanie nagrody – osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody – osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Wniosek o przyznanie nagrody – bardzo dobre wyniki w nauce

Informacje pochodzą ze strony: magazyn.elubin.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Rynek 17
59-330 Ścinawa


nowa.scinawa.pl