Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Ścinawa – stypendia naukowe, artystyczne i nagrody sportowe

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.06.2020

Ścinawa – stypendia naukowe, artystyczne i nagrody sportowe

Uzdolnieni uczniowie z gminy Ścinawa mogą ubiegać się o stypendia samorządowe. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach: za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia naukowe, za szczególne osiągnięcia artystyczne, za szczególne osiągnięcia sportowe. Wnioski (za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia artystyczne należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, w biurze nr 4 – w terminie: w terminie: do 14 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej, do 30 czerwca uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Z kolei wnioski o przyznanie nagrody sportowej przyjmowane będą do 15 czerwca br.

Do składania wniosków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będący mieszkańcami gminy Ścinawa, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 osiągnęli co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen:
• 5,20 – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
• 5,00 – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum;
• 4,80 – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Średnia ocen podawana do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania. Do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe bądź artystyczne uprawniony jest uczeń, który:
• indywidualnie zdobył nagrodę główną, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
• grupowo zdobył nagrodę główna, zajął miejsce I-III bądź wyróżnienie w olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter, w terminie:

 • do 14 czerwca br. – uczniowie uczęszczający do szkoły w Ścinawie i Tymowej,
 • do 30 czerwca br. – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Zdolni sportowcy mogą otrzymać nagrody za osiągnięte wyniki sportowe zarówno indywidualnie jak i zespołowo, spełniając następujące kryteria:

 • uczeń lub student do ukończenia 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich,
 • zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
 • zajął od I-VI miejsca w zawodach, olimpiadach i paraolimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
 • zawodnik powyżej 25 roku życia, będący mieszkańcem gminy Ścinawa, który:
 • zajął od I-X miejsca w mistrzostwach Polski,
 • co najmniej został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, świata, igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich.

Wnioski o przyznanie nagrody sportowej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, pokój nr 4, parter w terminie do dnia 15 czerwca.

Szczegółowe informacje o kryteriach i trybie składania wniosków o przyznanie stypendium zawarte są w uchwałach: Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego.

Pliki do pobrania:
Uchwała nr LXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów oraz wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium samorządowego

Wniosek o przyznanie nagrody – osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody – osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Wniosek o przyznanie nagrody – bardzo dobre wyniki w nauce

Informacje pochodzą ze strony: magazyn.elubin.pl

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
Rynek 17
59-330 Ścinawa


nowa.scinawa.pl