Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci39
 • absolwenci12
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe49
 • sportowe13
 • artystyczne22
 • socjalne11
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa7
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Ścinawa – stypendia dla studentów

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Ścinawa – stypendia dla studentów

Zdolni studenci z gminy Ścinawa, którzy spełnili określone warunki, mogą ubiegać się o stypendium samorządowe. Nagrody przyznawane są w oparciu o uchwałę nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 09.05.2019 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa (biuro nr 4 – parter), w terminie do 30 września 2021 r.

Wniosek o przyznanie samorządowego stypendium może złożyć student jednolitych studiów magisterskich oraz student studiów I lub II stopnia, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych w systemie studiów stacjonarnych do ukończenia 25 roku życia, który osiągnął w roku akademickim 2020/2021 średnią ocen 4,5 (co najmniej) z egzaminów i zaliczeń oraz uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów i zaliczeń.

Szczegółowe informacje o stypendium oraz wniosek dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy pod adresem https://bip.scinawa.pl/stypendia.html.

Informacje pochodzą ze strony: bip.scinawa.pl

Inne stypendia dla studentów znajdziesz naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330-Ścinawa 59-330-Ścinawa
tel. 76 740 02 00
urzad@scinawa.pl