Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy4
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne2
 • naukowe17
 • inne6
 • sportowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Rzezawa – stypendium dla studentów

organizator:

Urząd Gminy Rzezawa

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Rzezawa – stypendium dla studentów

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/141/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalno – naukowym dla studentów, uruchomiono nabór na rok akademicki 2022/2023.

Stypendium przysługuje studentom studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkającym na terenie Gminy Rzezawa.

Stypendium może być przyznane studentom, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 • nie ukończyli 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;
 • przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim;
 • nie osiągają stałych dochodów z tytułu umowy o pracę;
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 150 % dochodu wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Dochody winny być udokumentowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium jest przyznawane – co najmniej 4,6;
 • uzyskali oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem) i nie korzystali z zaliczeń i egzaminów poprawkowych.

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie Stypendium składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzezawa, ul. Długa 21 w okresie od 1 września do 31 października 2022 r. Wzór wniosku wraz z pozostałymi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzezawa.

Informacje pochodzą ze strony: www.rzezawa.pl

Skorzystajcie z naszej wyszukiwarki, by znaleźć idealną ofertę stypendium dla studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32-765 Rzezawa
tel. 14 648 48 00
gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl