Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci40
 • absolwenci17
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe41
 • artystyczne20
 • inne11
 • socjalne9
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Rzezawa – stypendium dla studentów

organizator:

Urząd Gminy Rzezawa

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2022

Rzezawa – stypendium dla studentów

Zgodnie z Uchwałą nr XIX/141/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalno – naukowym dla studentów, uruchomiono nabór na rok akademicki 2022/2023.

Stypendium przysługuje studentom studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkającym na terenie Gminy Rzezawa.

Stypendium może być przyznane studentom, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

 • nie ukończyli 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;
 • przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim;
 • nie osiągają stałych dochodów z tytułu umowy o pracę;
 • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 150 % dochodu wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Dochody winny być udokumentowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium jest przyznawane – co najmniej 4,6;
 • uzyskali oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem) i nie korzystali z zaliczeń i egzaminów poprawkowych.

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek o przyznanie Stypendium składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Rzezawa, ul. Długa 21 w okresie od 1 września do 31 października 2022 r. Wzór wniosku wraz z pozostałymi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzezawa.

Informacje pochodzą ze strony: www.rzezawa.pl

Skorzystajcie z naszej wyszukiwarki, by znaleźć idealną ofertę stypendium dla studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32-765 Rzezawa
tel. 14 648 48 00
gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl