Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Rybacki Program Stypendialny

organizator:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 02.07.2013

Rybacki Program Stypendialny

Celem głównym programu jest:
Podniesienie poziomu innowacyjności Regionu poprzez utworzenie wieloletniego programu stypendialnego promującego inwestycje we własne umiejętności i kwalifikacje wśród uczniów mieszkających na terenie działania Lokalnej Grupy Rybackiej Obra — Warta (11 gmin pogranicza województw lubuskiego i wielkopolskiego, tj. gminy Bledzew, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Międzychód, Międzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Sieraków, Trzciel, Zbąszyń).

Cele szczegółowe programu:
1. Kształcenie przyszłych kadr w dziedzinach związanych z szeroko pojętą innowacyjnością i finansami.
2. Promowanie postaw uczniów, którzy uzyskują jak najwyższe wyniki w nauce.
3. Motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności Regionu Obra – Warta.

Cele programu są komplementarne z celami statutowymi stowarzyszenia, tj. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa oraz aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa, a także z celem ogólnym Wzrost konkurencyjności gospodarczej na obszarze działania LGR Obra — Warta, ujętym w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na lata 2010 —2015.

Osiągnięcie zaplanowanych celów pozwoli na:
a). wykorzystanie szans stojących przed mieszkańcami regionu związanymi z napływem nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych, a także środków pomocowych dostępnych m.in. w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.
b). przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społeczno — gospodarczym, w tym szczególnie związanym z bezrobociem, starzejącym się społeczeństwem, ucieczką młodych ludzi do innych ośrodków (oferujących lepsze warunki do edukacji i podjęcia pracy) oraz słabości organizacji pozarządowych, związanych z niewystarczającą liczbą wykwalifikowanych pracowników / członków.

Uwaga Stypendyści: w związku z aktualizacją założeń Rybackiego Programu Stypendialnego planujemy wprowadzenie dodatkowych punktów (w ramach oceny wniosków) za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Regionu Obra – Warta, np. wolontariat, udział w zbiórkach publicznych, pomoc osobom starszym itd. Poniżej załączono projekt zaktualizowanej wersji programu, który zostanie zatwierdzony w 1 kwartale 2013 r.
Kategorie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania (kategorie indywidualne) – suma punktów z poniższych kategorii (a-c):

Wyniki w nauce (w tym postępy w nauce): Średnia ocen / Najwyższa średnia ocen (w danej kategorii / typ szkoły) * 10 = suma punktów (max 10 punktów).
Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym Regionu Obra – Warta, np. wolontariat, udział w zbiórkach publicznych, pomoc osobom starszym itd. (minimum 2 inicjatywy) – spełnia: 1 punkt / nie spełnia: 0 punktu.
Aktywność stypendysty w zakresie wdrażania programu – spełnia: 1 punkt / nie spełnia: 0 punktu. W roku 2013 warunek uznaje się za spełniony w przypadku wpłaty min. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na konto Rybackiego Programu Stypendialnego 2012 – 2015: do dnia 11/06/2012 r. – nr konta: 89 83670000 0029 1567 1001 0006.

Kategorie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania (przedszkola oraz szkoły podstawowe – klasy 1-3) – suma punktów z poniższych kategorii (a-b):

Ocenie w skali od 0 do 10 punktów będzie podlegać jakość i pomysłowość zaplanowanych działań.
Aktywność osoby zgłaszającej w zakresie wdrażania programu – spełnia: 1 punkt / nie spełnia: 0 punktu. W roku 2013 warunek uznaje się za spełniony w przypadku wpłaty min. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na konto Rybackiego Programu Stypendialnego 2012 – 2015: do dnia 11/06/2012 r. – nr konta: 89 83670000 0029 1567 1001 0006.

Informacja zamieszczona przez Organizatora.

Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta
ul. Strażacka 1
66-330 Pszczew
tel. 95 761 7086
biuro@lgrow.pl
www.lgrow.pl