Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Rudna – stypendia dla studentów

organizator:

Urząd Gminy Rudna

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.10.2020

Rudna – stypendia dla studentów

15 października mija termin składania wniosków o udzielenie stypendium naukowego dla studentów za wysokie wyniki w nauce oraz o stypendium socjalne.

O stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń minimum 4,5.

Dodatkowo miesięczne dochody studentów studiów zaocznych i wieczorowych nie mogą przekroczyć 50% kwoty brutto przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2020 jest to kwota 2599,29 zł.

Szczegółowe informacje oraz wnioski znajdują się na stronie www.bip.rudna.pl z zakładce oświata/kultura.

Informacje pochodzą ze strony: rudna.pl

Inne stypendia dla studentów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Gminy Rudna
pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
tel. 76 74 92 100
sekretariat@rudna.pl
rudna.pl