Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Rudna – stypendia dla studentów

organizator:

Urząd Gminy Rudna

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.10.2020

Rudna – stypendia dla studentów

15 października mija termin składania wniosków o udzielenie stypendium naukowego dla studentów za wysokie wyniki w nauce oraz o stypendium socjalne.

O stypendium naukowe mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń minimum 4,5.

Dodatkowo miesięczne dochody studentów studiów zaocznych i wieczorowych nie mogą przekroczyć 50% kwoty brutto przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W roku 2020 jest to kwota 2599,29 zł.

Szczegółowe informacje oraz wnioski znajdują się na stronie www.bip.rudna.pl z zakładce oświata/kultura.

Informacje pochodzą ze strony: rudna.pl

Inne stypendia dla studentów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Gminy Rudna
pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
tel. 76 74 92 100
sekretariat@rudna.pl
rudna.pl